Deze mix trekt jaarlijks veel toeristen wat resulteert in een 6de plek op de ranglijst ‘Toeristisch bezoek aan steden’ van NBTC-NIPO Research. ’s-Hertogenbosch doet het ook goed in de ranglijsten over het woon- en werkklimaat. In het Elsevier onderzoek naar economische toplocaties in Nederland in 2011 staat ‘s-Hertogenbosch voor het tweede jaar op rij op de eerste plaats.

Economische toplocatie

De ranglijst in het Elsevier onderzoek naar economische toplocaties komt tot stand door een vergelijking tussen locaties op basis van 41 indicatoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de omvang en ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen, toegevoegde waarde, het aantal startende bedrijven en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed. Dit jaar staat ’s-Hertogenbosch op de eerste plaats. Naast de fysieke omgeving met topterreinen zoals het Paleiskwartier, Pettelaarpark, De Brand en De Rietvelden werkt het bedrijfsleven samen met onderwijs en overheid aan de versterking van economische clusters. Veel werkgelegenheid is er onder meer in de zakelijke en financiële dienstverlening en de groothandel. Speerpuntsectoren zijn Food-Health-Farma, logistiek en ICT. Elders op deze pagina gaan we dieper in op de ICT sector.

Aantrekkelijke woongemeente

Een breed cultureel en culinair aanbod en de nabijheid van natuurgebieden maken ‘s-Hertogenbosch een aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten. ‘s-Hertogenbosch staat qua woonaantrekkelijkheid op de derde plaats, achter Amsterdam en Utrecht. De belangrijkste verklaring is de verbeterde bereikbaarheid, o.a. door de verbreding van de A2 en de aanleg van de zuidwestelijke Randweg. Voor internationale bedrijven is het van belang dat ’s-Hertogenbosch een rechtstreekse treinverbinding heeft met Schiphol. De stad staat op de zesde plaats van de omvang en keuze van het culturele aanbod. ‘s-Hertogenbosch scoort op het punt van het aantal uitvoeringen in de podiumkunsten, theatervoorstellingen en popmuziek.

Toeristische gemeente

Tenslotte steeg ‘s-Hertogenbosch een plek op de ranglijst ‘Toeristisch bezoek aan steden in 2011’, naar de zesde plaats. Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Maastricht gaan onze stad voor. Trekkers zijn de rondvaarten op de Binnendieze, de musea, de St.-Jan en de gemoedelijke binnenstad. De stad ontving ruim 1,6 miljoen bezoekers, die de stad gemiddeld 2,5 keer bezochten, wat resulteert in ruim 4,1 miljoen bezoeken.