Jack Mikkers

Burgermeester 's Hertogenbosch

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) geeft onze stad een enorme boost op het gebied van data analyse en toepassing. Wij hebben veel profijt van alle innovaties die hier worden ontwikkeld. Binnen dit kenniscentrum wordt data geanalyseerd en gebruikt om bijvoorbeeld de ondermijnende criminaliteit aan te pakken, en de veiligheid en geluk van burgers te vergroten.

’s-Hertogenbosch heeft met JADS, de hogescholen HAS en Avans en haar bedrijven een toonaangevend ecosysteem op het gebied van data en ICT waar 7000 mensen werkzaam en 600 bedrijven gehuisvest zijn. Technisch kan er al veel op het gebied van data analyse en -toepassingen.

Enerzijds zetten wij dus in op innovaties en anderzijds hebben wij als gemeente de taak om ervoor te zorgen dat het voor burgers behapbaar blijft. Die twee zaken moeten wel in balans blijven.

’s-Hertogenbosch heeft met JADS, de hogescholen HAS en Avans en het Bossche bedrijfsleven een toonaangevend ecosysteem op het gebied van data en ict

Ook is het belangrijk dat de burger vertrouwen heeft dat de gemeente op een verantwoorde manier omgaat met hun persoonlijke gegevens. De AVG wet die vanaf 25 mei 2018 in werking gaat is dan ook een ondersteuning van het beleid dat wij al hebben ingezet op dit vlak.

Het mooie aan data science toepassingen en een goede digitale infrastructuur is dat het zo breed inzetbaar is. Juist door dit te verbinden met onze speerpuntsectoren als de bouw, agrifood en logistiek kun je de samenleving beter maken en een economische impuls geven aan de regio.”


Willem - Jan van den Heuvel

Directeur opleidingen / Professor
Jheronimus Academy
of Data Science

Wij gebruiken data science als instrument om sociaal-economische problemen op te lossen. Wij hebben ervoor gekozen om digitale processen te verbeteren om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

Hieronder verstaan wij wietteelt (de growing en levering), de productie van synthetische drugs en activiteiten van outlaw motor gangs. Deze vormen van criminaliteit hebben een grote impact op de zuidelijke provincies en hangen nauw samen met mensen-/wapenhandel, witwassen en (illegale) prostitutie.

De illegale wietkwekerijen zijn een miljardenindustrie en is dus de minst gewilde economische activiteit. Dit probleem willen we aanvliegen met data science. Dat doen wij op drie manieren. Ten eerste door de ondermijnende criminaliteit te analyseren op basis van gegevens van de politie en de gemeente.

Ten tweede het voorspellen met behulp van data in welke wijken ondermijnende criminaliteit plaats zou kunnen vinden en ten derde ondermijnende criminaliteit te voorkomen op basis van de verzamelde data.

Alle data is geanonimiseerd en wordt op postcodeniveau en niet op adressenniveau verstrekt. Als wetenschappers zijn wij daar namelijk niet voor gescreend, en in geïnteresseerd. Het type data dat wij kunnen gebruiken is afkomstig van geanonimiseerde observaties uit politiedossiers, informatie over de sociaal economisch omstandigheden van een buurt, het aantal ruimingen en coffeeshops in een bepaald gebied.

Ook zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een Crime Room; een fysieke ruimte op de Mariënburg campus waar wij samen met de betrokken partners (gemeenten en politie) middels kort cyclisch onderzoek van data beter grip hopen te krijgen op criminele praktijken. Het doel is om zoveel mogelijk experimenten te draaien waarbij wij gegevens uit de praktijk combineren met data science. Juist door te experimenteren, leer je.”


Stan Duijf

Teamchef Politie ‘s-Hertogenbosch

Het uitwisselen van data zorgt dat je als politie ineens meer mogelijkheden hebt om slimmer en gerichter te werk te gaan om de veiligheid in wijken en buurten te vergroten. Als politie verzamelen wij data op twee manieren: informatie van de straat halen wij op door in verbinding te staan met de mensen in de wijk.

Kortom, door fysiek aanwezig te zijn op straat en in gesprek te zijn met burgers weten wij wat voor politiezorg er in een bepaalde wijk nodig is. Deze gegevens leggen wij vervolgens vast in systemen, bijvoorbeeld als wij een auto controleren, leggen we het kenteken vast.

Een mooi voorbeeld van hoe wij met de gemeente samenwerken op het gebied van het verzamelen van data is het project Leefbaarheid en Veiligheid in buurten. Bijvoorbeeld in een wijk die in de ‘wijk- en buurtmonitor’ als zeer zwak uit de bus komt op het gebied van inkomen, veiligheid, maatschappelijke inzet en onderwijs en extra zorg nodig heeft.

Meerdere overheidsinstanties zijn werkzaam in de wijk en generen allemaal data. Door al deze data te koppelen aan de informatie die in ons politiesysteem staat, kunnen wij mensen beter en eerder helpen.

Door data op deze manier met elkaar uit te wisselen kun je de leefbaarheid in een wijk vergroten.

Ook maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen bij eventuele criminele activiteiten. Een voorbeeld: als je in de data ziet dat  beginnende betalingsachterstanden de kans op criminele activiteiten verhoogd, dan kun je als samenwerkende overheden vroegtijdig ingrijpen.

Schuldhulpverlening is dan mogelijk een veel passendere oplossing dan een interventie van de politie. Door data op deze manier met elkaar uit te wisselen kun je de leefbaarheid in een wijk vergroten. Het is belangrijk dat wij als politie mee pionieren in experimenten waarin data van verschillende overheden uitgewisseld worden. Dit helpt ons ook te ontdekken in hoeverre het gebruik van data het politiewerk in de wijk kan verbeteren.”


Tim van Belkom

Oprichter Veiligebuurt.nl

Wij hebben gekozen om ons te vestigen in ‘s -Hertogenbosch omdat deze gemeente heel bewustbezig is met het slimmer inzetten van big data. Dat doen wij ook met onze app Veiligebuurt.nl. Wij zitten in het starterscentrum De Jamfabriek voor innovatieve startups waar beginnende ondernemers met groeipotentieel op het gebied van ICT twaalf maanden gratis huisvesting krijgen.

Het is heel bijzonder dat je als ondernemer zo wordt gestimuleerd. Onze visie is dat veiligheid een verantwoordelijkheid is van ons allen. De politie kan namelijk niet overal zijn. Dat betekent dat je slimmer om moet gaan met de data die beschikbaar is.

Wij koppelen alle data van alarmsystemen, rookalarmen en politie-informatie aan elkaar. Hiermee zorgen wij er op een efficiënte manier voor dat bewoners met elkaar een oogje in het zeil houden en kunnen verdachte situaties gemeld worden aan elkaar en de juiste instanties.

Via de app alarmeren, informeren en activeren wij de buurt. Inmiddels wordt de app door heel Nederland gebruikt en zijn er meer dan 50.000 actieve gebruikers. Wij groeien elke week twee procent organisch. Dat betekent een verdubbeling van het aantal gebruikers per halfjaar en dit is het grootste bewijs dat mensen deze oplossing waarderen.

Hoewel de samenleving sterk aan het individualiseren is, zie je dat op het gebied van veiligheid mensen elkaar toch op zoeken. De app biedt die mogelijkheid.”