Michiel Uitdehaag
Wethouder Economie Wageningen.

Willemien Vreugdenhil
Wethouder Ede.

Bedrijven, onderwijs en overheid werken hierin samen met het doel hét kenniscentrum van agrofood te zijn, hoewel ze een bredere blik nastreven en innovatie en kennisuitwisseling centraal moeten staan. Een voorbeeld van krachtenbundeling van de drie is Plant-e. Dit spin-off bedrijf van Wageningen University & Research Center (Wageningen UR) ontwikkelde een systeem waarmee planten stroom opwekken. Het bedrijf, opgericht in 2009, staat aan de vooravond van marktintroductie van zijn eerste systemen. Deze producten leveren een bijdrage aan de doorontwikkeling van de technologie.
De gemeenten Ede en Wageningen hebben een systeem van Plant-e aangekocht. Op een zichtlocatie langs de KennisAs wordt ‘levende’ ledverlichting geplaatst, met elektriciteit uit inheemse planten. De KennisAs, onderdeel van de regio FoodValley, loopt in de nabije toekomst van station Ede-Wageningen via Kenniscampus Ede naar de Wageningen UR (inclusief Business en Science park).
Met de aankoop van het systeem leveren de gemeenten naar eigen zeggen een bijdrage aan een innovatieve ontwikkeling, voortgekomen uit onderzoek op de KennisAs Ede-Wageningen.

Praktische resultaten

“Innovatie en kennis zijn de toekomst van Nederland. Hoewel netwerken steeds vaker virtueel functioneren, gaat écht innoveren toch makkelijker als er fysieke nabijheid is. Langs de KennisAs willen we de kennis van de Wageningen UR omzetten in praktische resultaten: betere, duurzamere en veiligere voedselproductie”, zegt Michiel Uitdehaag, wethouder Economie van Wageningen. Net zoals zijn collega-wethouder Economie van Ede Willemien Vreugdenhil is hij vanuit zijn gemeente verantwoordelijk voor de KennisAs.
Beiden zijn enthousiast. Maar hoe zien de wethouders de rol van de overheid bij dit soort ontwikkelingen? Vreugdenhil: “Als overheid kunnen we kansrijke concepten zoals Plant-e stimuleren. Daarnaast creëren we een aantrekkelijk gebied om te kunnen wonen, werken en leven. Onze regio onderscheidt zich vooral door de groene omgeving en aanwezige voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de Kenniscampus Ede en het toekomstige World Food Center.”