Jan Jacob van Dijk
Jan Jacob van Dijk
Gedeputeerde provincie Gelderland

De provincie richt zich vooral op versterking van de economie en van de Gelderse steden als motor van de maatschappij; op de doorontwikkeling van kernen en bedrijven in het landelijk gebied, met behoud van de natuurlijke kwaliteiten; en op verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “Waar kijkt een bedrijf naar? Willen mijn werk nemers hier wonen en werken. Dat willen ze, want Gelderland is ontzettend mooi.”

Gedeputeerde Van Dijk is in Gelderland verantwoordelijk voor regiocontracten en stedenbeleid, landelijk gebied, recreatie en toerisme, economie (arbeidsmarktbeleid), zorg en welzijn. Tijd voor een interview heeft hij, rustig zittend in de dienstauto tussen twee afspraken door. Een volle portefeuille? “Ja, maar wel ontzettend leuk om te doen. We wonen en werken in de mooiste provincie van Nederland. Gelderland biedt behalve de zee alle vormen van natuur en landschap. Het is Nederland in het klein. Je hebt grote steden, maar ook kleine dorpen. Gebieden met krimp, maar ook gebieden waar de bevolkingsgroei nog aanwezig is. Universiteiten, hoge scholen en andere voorzieningen, maar ook grootsteedse problematiek. Deze mix van eigenschappen maakt Gelderland tot een fantastische provincie.”

Aantrekkelijk ondernemen

“Gelderland heeft een uitstekende ligging tussen twee grote economische kerngebieden in Europa. Onze provincie heeft alles in huis om op het gebied van kennis en innovatie een topregio te zijn. Met de toonaangevende Food- en Healthvalley onderscheiden we ons van andere regio’s. Op het terrein van energie heeft Arnhem samen met de universiteit van Nijmegen een sterk profiel. Daarnaast zijn er regionale clusters, zoals onder andere de Mode- industrie in Arnhem, die specifiek Gelders zijn. En natuurlijk de recreatief-toeristische sector, met de Veluwe als belangrijkste parel. We hebben ook een goed opgeleide beroepsbevolking, met vier HBO-instellingen, twee universiteiten en de universiteit van Twente om de hoek. Logistiek heeft Gelderland ook een heel sterk profiel. Dat komt natuurlijk door de Betuwelijn, de A15, A12, A1 en de aanwezigheid van alle grote rivieren.” Waar kijkt een bedrijf naar? “Willen mijn werknemers hier werken? Dat willen ze, want het is hier ontzettend mooi. De mobiliteit is hier over het algemeen goed geregeld. Bovendien doen we er alles aan om ondernemen aantrekkelijk te maken. We werken hard aan vereenvoudiging van regelgeving, opereren klantgerichter en zorgen voor een betere afstemming en maatwerk in vergunningverlening. Nog een probleem om aan te pakken: Hoe zorgen we voor voldoende geschoold personeel? Er zijn sectoren waar we nu al te maken hebben met tekorten. In de komende periode wordt het gebrek groter in de techniek en de zorg. We overleggen heel intensief met alle opleidingen om ervoor te zorgen dat we straks genoeg mensen klaar hebben staan om aan de vraag te voldoen.”

Sleutelprojecten belangrijk

De provincie richt zich onder meer op versterking van de Gelderse steden als motor van de maatschappij. Dit gebeurt onder andere met acht sleutelprojecten in Arnhem, Tiel, Zutphen, Harderwijk, Ede, Nijmegen, Doetinchem en in Apeldoorn. Van Dijk: “Deze sleutelprojecten zijn bedoeld om de centrumfunctie van de acht grote Gelderse steden te versterken, wat ook cruciaal is voor het goed functioneren in een regio. Een goed voorbeeld is het sleutelproject Waterfront. Dit plan moet de kustlijn van Harderwijk in de nabije toekomst een compleet ander aanzien gaan geven. Daardoor wordt het weer een echte stad aan het water met alle voorzieningen die daarbij horen: circa 1.400 woningen dicht bij het water, nieuwe passantenhavens, een stadsstrand, een lange flaneerpromenade, twee parkeergarages en veel voorzieningen voor winkelen, horeca en ontspannen. Waterfront Harderwijk betekent winst op alle fronten: leefbaarheid, werkgelegenheid, verkeer, toerisme en milieu. Provincie, gemeente en projectontwikkelaars steken er geld in. Het project laat goed zien hoe voortvarend wij de zaken in Gelderland aanpakken.”