Toch is er volgens belangenorganisatie Mondi weer een toenemende interesse voor een tweede woning. “Er is sprake van een beperkte groei”, zegt directeur-eigenaar Rob Smulders. “In België is de belangstelling aanzienlijk groter. Maar als het consumentenvertrouwen verder toeneemt, kunnen we ook in Nederland grotere sprongen maken.”

Motieven
Er zijn verschillende motieven voor het kopen van een tweede huis, schetst Smulders. Uit onderzoek van zijn organisatie blijkt dat globaal de helft van de geënquêteerden een tweede huis koopt voor eigen gebruik als (vakantie)woning, een kwart voor emigratie of semi-permanent verblijf, en een kwart voor verhuur en rendement.

Deskundig advies
Van alle (aspirant)kopers kiest driekwart voor een tweede huis in het buitenland. “De voordelen van een tweede huis in eigen land is dat je snel ter plaatse bent en dat je niet te maken krijgt met andere wetten, regels en een eventuele taalbarrière”, verklaart Smulders. “Maar het buitenland lonkt vanwege het aangename klimaat en de sfeer. Voor vastgoed in het buitenland heb je deskundig advies nodig, op fi scaal, juridisch en fi nancieel gebied. Wij bieden praktische informatie en desgewenst persoonlijke begeleiding. Waar en bij wie onze leden uiteindelijk kopen, is ons als belangenorganisatie om het even.”

“Investeren in een tweede woning is interessant omdat de waardeontwikkelingen van vastgoed ten opzichte van aandelen veel minder fl uctueert”, vervolgt Smulders. “Bij verhuur van de woning zijn rendementen tussen vier en zeven procent realistisch, a ankelijk van de omstandigheden.”