Het is de ambitie van Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en -opwekking. De gemeente faciliteert innovatieve projecten, zoals het waterstoftankstation, een getijdencentrale, grootschalige windenergie en duurzaam rijden – dit laatste onder andere door oplaadpunten te realiseren. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, die onder andere verantwoordelijk is voor innovatie, ziet een voorbeeldfunctie in de regio voor de rest van Nederland. Zo is in 2013 het pilotproject Energieke Regio van start gegaan voor energiebesparing in de bebouwde omgeving. “Energieke regio is zo’n succes dat de ambitie is om 100 energieke regio’s in Nederland te realiseren met steun van onder andere het ministerie”, aldus Van der Vlugt.

Inspelen op behoeften

Het binnenkort te bouwen tankstation in de plaats Oude-Tonge is onderdeel van Greenpoint Holland-Zeeland, een concept van agrariër en ondernemer Tonnie van
Peperstraten. Het uitgangspunt is volledig CO2-neutraal werken. Het concept is zo ontwikkeld dat het op verschillende situaties toepasbaar is, stelt Van Peperstraten. “We koppelen de doelen aan de behoefte die een bepaalde omgeving heeft. Zo kan er bij het tankstation horeca komen, fastfood of een hotel en bewaakt parkeren.”
Centraal staat het tegelijkertijd verduurzamen van het agrarisch bedrijf en de energievoorziening in een regio. Dit gebeurt onder andere door zonnepanelen op de daken van de boerderij te plaatsen, het regenwater op te vangen en biogas te produceren uit afval. Door ook waterstof te produceren, is het daarbij mogelijk om de zonne-energie op te slaan en een buffer aan te leggen, evenals voor de wind- en getijdenenergie uit andere initiatieven in de omgeving.

Afzetmogelijkheden

Belangrijk voor succes op langere termijn is te zorgen voor afzetmogelijkheden. De gemeente ziet kansen in de koppeling van duurzame economie en toerisme & recreatie. Zo zijn op het eiland verschillende duurzame recreatiewoningen en hotels in aanbouw, in Ouddorp komen ecohotel Punt West en Greenhuus: een project met zelfvoorzienende ecolodges.
Ook Van Peperstraten heeft vanaf het begin van Greenpoint Holland-Zeeland gewerkt aan afzetmogelijkheden “Er ligt een intentieverklaring van transporteurs die het biogas, LNG-LBM, willen gebruiken. Wat betreft het waterstof komen er zes bussen in het openbaarvervoer van de provincie Zuid-Holland te rijden. In de concessie Goeree-Overflakkee – Hoeksche Waard.”