Marc Rosier
Wethouder Zoetermeer


Henri van Dam
Statutair directeur Synchroon


Otto Ambagtsheer
Regional managing director Benelux

Bestaande winkelpanden kregen al een renovatie en verwelkomden nieuwe retailers. De Zuid-Hollandse stad faciliteert nieuwe horeca en realiseert in de binnenstad gedeeltelijk boven die horeca nieuwe jongerenwoningen. Het zijn enkele elementen die de Zoetermeerse binnenstad “onherkenbaar moeten veranderen” zoals wethouder Marc Rosier het noemt. Het is volgens hem zeer noodzakelijk om de openbare ruimte te herinrichten. “Een aantrekkelijke binnenstad moet dat ook in de toekomst blijven doen om meer bezoekers te trekken. In de praktijk betekent het dat een stad meebeweegt in de huidige ontwikkelingen, zoals de verschuiving van shoppen naar beleving. Consumenten hebben tegenwoordig andere redenen om naar een stad te gaan. Ze komen er niet meer voor de aanschaf van één broek, maar willen ook dat hun kinderen het er leuk hebben en dat ze er kunnen lunchen. Het moet er sfeervol zijn.”

In de stad blijven

Veel steden kampen echter met een kwakkelende middenstand en op de loer liggende leegstand, als die er al niet woekert. De concurrentie tussen stadscentra neemt toe en de consument wordt kritischer, zegt Henri van Dam, statutair directeur van projectontwikkelaar Synchroon. “Zijn tijd is schaarser en moet zo aangenaam mogelijk worden doorgebracht. Een stad moet beleving bieden en dat bereik je niet alleen met winkels. Een mix van functies maakt de stad aantrekkelijker en zorgt dat de tijdsvakken waarin mensen er verblijven zich uitbreiden. Sportvoorzieningen, horeca en ook woningen zorgen ervoor dat een stad niet om zes uur is uitgestorven na sluitingstijd van de winkels en dat mensen er blijven. Een mix van functies vergroot de leefbaarheid.”

Meer horeca

Rosier en Van Dam zetten zich allebei in voor de vernieuwing van het Zoetermeerse winkelgebied het Stadshart. Synchroon ontwikkelt aan de oostkant van het gebied nu het project Cadenza, waarvan de bouw in volle gang is. Van Dam: “Er wordt een nieuw plein gecreëerd waar nieuwe horeca een plek krijgt. Dit plein verbindt ook de bestaande bioscoop en het Stadstheater met de nieuwe restaurants. Het nieuwe plein vormt samen met het bestaande Stadhuisplein straks een prachtig uitgaansgebied. Boven de nieuwe restaurants en lunchrooms komen 69 nieuwe jongerenwoningen. Daarnaast realiseren we een parkeergarage en een nieuwe supermarkt.”

Rosier benadrukt dat ook de verderop gelegen historische Dorpsstraat onder de binnenstad valt en door gemeente, eigenaren, retailers en omwonenden onder de loep wordt genomen. Doel is versterking van het historische karakter. Rosier: “Gemeenten hebben natuurlijk een grote verantwoordelijkheid als het aankomt op het herinrichten van de openbare ruimte. Het Stadshart knappen we op zodat de omgeving mooier wordt, met veel groen. De uitstraling moet passen bij de ambitie van de winkelvastgoedeigenaar, in dit geval Unibail-Rodamco. We werken nauw samen.”

Internationale merken

Winkels blijven evenzeer een prominente rol spelen in steden. De meerderheid van het winkelvastgoed in het Stadshart is in eigendom van het internationale vastgoedconcern Unibail-Rodamco. Een groot deel wordt gerenoveerd, vertelt regional managing director Benelux Otto Ambagtsheer. “Als stad moet je relevant blijven voor retailers en consumenten. Voor een belangrijk deel hebben we dat gedaan door puien te vernieuwen en dubbel zo hoog te maken. Dat trok internationale partijen, zoals Mango, Vingino en Kiko, naar Zoetermeer. Zij willen uitpakken met hun merk. Ik ben ervan overtuigd dat als we niet op deze wijze – en zo hoogstaand – hadden gerenoveerd, ze niet waren gekomen. De retail vraagt steeds meer ruimte, zodat deze zelf ook beleving op de winkelvloer kan creëren en het assortiment kan uitbreiden. Hier spelen we zo veel mogelijk op in. Merken vestigen zich hier en er ontstaat een goede retailmix. Aan de Westwaarts in het Stadshart hebben we de bestaande winkelpassage gerenoveerd en is er vijftig meter nieuwe winkelpui bijgekomen.”

Dagje uit

Ambagtsheer benadrukt dat horeca een steeds belangrijkere rol heeft in combinatie met winkels. Bestaande horeca wordt in Zoetermeer naar een hoger plan getild door de toevoeging van hoogwaardigere horeca zoals Chocolate Company en Eazie, zegt hij. “De consument moet in de stad niet alleen terechtkunnen voor een boodschap maar er een hele dag kunnen doorbrengen. Het Stadshart beschikte al over een bioscoop en theater. Een goede binnenstad biedt een combinatie van horeca, winkels en entertainment. Bereikbaarheid en een goede service zijn daarbij onmisbaar, net zoals voldoende parkeerplaatsen, toiletten en bewegwijzering.”

Wonen bij de winkels

Woningen dragen ook in hoge mate bij aan een prettige sfeer in het gebied, zegt Van Dam. “Op kleinere schaal zie je namelijk dat er levendigheid ontstaat op straat, wat tot extra ogen leidt in de avonduren en daarmee de sociale veiligheid vergroot.”

“Daarnaast”, vult Rosier aan, “dragen jongeren met hun aanwezigheid voor een groot deel bij aan het levendige karakter dat we zo graag willen. Voor de 69 woningen in Cadenza hebben zich inmiddels duizend geïnteresseerden gemeld.”