David Miller
Oud-burgemeester van Toronto

“Dat Toronto zo groen is, komt door de wil van de mensen. Orkaan Hazel in 1954 speelde eveneens mee; na de overstroming kwam er geen bebouwing meer in de rivierdelta en werd de stad groener. Bovendien was er een concreet plan met maatregelen, acties en doelen die we op verschillende momenten konden meten. Zonder dat hadden we het niet gered”, zegt David Miller, nu CEO en president van het World Wildlife Fund Canada.
Verschillende andere initiatieven –ontplooid sinds 2007- hebben er echter ook toe geleid dat de CO2-uitstoot sinds 1990 met 15 procent is gedaald. Miller vertelt dat deze ontwikkeling zijn oorsprong grofweg vindt in drie thema’s: gebouwen, vervoer en elektriciteit.

Groen

“Een onderdeel is de Green Building Bylaw, die vraagt dat gebouwen een zo hoog mogelijke mate van energie-efficiëntie hebben. Dan is er nog de Green Roof Bylaw die de implementatie van groene daken stimuleert. Wanneer dit plaatsvindt bij alle daken waar dat mogelijk is, kan dat leiden tot een daling van de temperatuur van twee graden Celcius in de stad. Dat betekent een enorme energiebesparing. Daarnaast pakken we bestaande gebouwen aan met energiebesparende toepassingen. Zonne- en windenergie worden gestimuleerd, evenals slimme manieren om deze terug te kunnen leveren aan het netwerk.”

ICT

Een belangrijke rol in innovaties en verduurzaming is weggelegd voor ICT. Ook in Canada is die niet weg te denken. Miller lardeert het met een voorbeeld. “Denk aan smart traffic controllers, zoals stoplichten die eerder op groen springen voor bussen van ons openbaar vervoer dan voor auto’s.
Alle voertuigen in het openbaar vervoer hebben GPS. Ook hebben we alle data van het openbaar vervoer beschikbaar gesteld zodat het mogelijk is om apps voor de smart phone te ontwikkelen. Dit betekent dat mensen met een app als Next Street Car in real time weten waar hun tram is.”
Inspanningen voor een slimme en groene stad leiden ook tot werkgelegenheid, zegt Miller. Het planten van bomen, de realisatie van groene daken en het creëren van energiebesparende maatregelen in gebouwen -om enkele componenten te noemen- genereren volgens hem enorm veel arbeidskansen. ICT creëert daarnaast meer technische banen. “Om een slimme stad te creëren denk je niet alleen aan het milieu, maar ook aan werkgelegenheid. Over 50 jaar is Toronto een groene stad met een schonere lucht. We moeten alleen wel breed denken.”