Frank Jensen
Burgemeester van Kopenhagen

Om tot dit CO2-neutrale doel te komen heeft de stad de uitstoot inmiddels met meer dan 20 procent verminderd sinds 2005, en met meer dan 40 procent sinds 1995. De afname vindt zijn oorzaak gedeeltelijk in het uitbreiden van stadsverwarming en –koeling en meer gebruik van windenergie en biomassa in warmtekrachtcentrales.   
“Een stappenplan met 50 concrete initiatieven moet ons helpen het doel te bereiken. De stad heeft het nodige gerealiseerd in de ontwikkeling van nieuwe en meer effectieve windturbines, slimmere energie in publieke gebouwen, een upgrade van ons centraal verwarmingssysteem en een nieuw stadskoelingssysteem dat gebouwen koelt met water uit de haven”, vertelt burgemeester Frank Jensen.

Triple helix

Op weg naar een dergelijk doel is samenwerking heel belangrijk. Jensen meent dat de triple helix van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de manier is om tot slimmere en energie-efficiëntere steden te komen. “We hebben bedrijven en kennisinstituten nodig die hun kennis en technologie delen, en zij hebben weer steden nodig om nieuwe oplossingen in te ontwikkelen en testen. Zo vinden we klimaatvriendelijke en duurzame oplossingen voor de toekomst, net als groei en werkgelegenheid.”
De coöperatie is er ook met andere steden. “Kopenhagen heeft veel kennis en nieuwe ideeën kunnen vergaren dankzij partnersteden en werkt samen met Hamburg, Beijing, Amsterdam en vele andere steden.”

Tips

De Deense hoofdstad is inmiddels verkozen tot nummer 1 in de Siemens European Green City Index en is in 2014 European Green Capital. Tips voor Nederland heeft de Deense burgemeester wel. Zo gelooft hij sterk in een lange termijnstrategie en een stevig politiek commitment aan dergelijke ambitieuze doelen in stedelijke ontwikkeling. “Ik geloof ook in het belang van consensus en dat het zinvol is om zo veel mogelijk stakeholders uit te nodigen, zodat zowel burgers als bedrijfsleven betrokken zijn.”
“Als burgemeester vind ik dat de focus op leefbaarheid moet liggen. Als we willen dat Europese steden onder de best leefbare plaatsen in de wereld vallen in de toekomst, moet het welzijn van de inwoners bovenaan de agenda staan. Ik denk dat Kopenhagen over 50 jaar een van de meest leefbare steden van de wereld is. Een stad voor iedereen; jong en oud, families en singles, en rijken en minder welvarenden.”