Pallas Agterberg
Directeur Strategie bij netwerkbedrijf Alliander

“Smart cities gaan niet over veel technologie die de stad ingebracht moet worden. Ontwikkelingen op het gebied van IT staan sowieso niet stil. Bij Smart City gaat het er meer om hoe je dingen slim organiseert”, vertelt Pallas Agterberg, directeur Strategie bij netwerkbedrijf Alliander. “Ook in een stedelijke omgeving willen mensen zonnepanelen op daken, maar de daken van hun huizen zijn daar veelal niet geschikt voor. De bewoners kunnen wel met elkaar investeren in zonnepanelen op de naastgelegen school waar ze dan vervolgens zonne-energie van kunnen afnemen. Sommige gemeenten kampen met hoge kosten voor zwembaden. Via crowdfunding kunnen gebruikers van het zwembad investeren in zonnepanelen of een biogasinstallatie waarmee energiekosten van het zwembad omlaag kunnen worden gebracht.”

Geen subsidie nodig

Het zijn enkele voorbeelden van hoe gemeenten kunnen omgaan met duurzame energie en slimmer gebruik van energie. Om tot deze oplossingen te komen, moeten gemeenten open staan voor ideeën van bewoners en bedrijven, aldus Pallas Agterberg. “Gemeenten zijn gewend om te denken in subsidies en heffingen, maar laat de oplossingen ook eens vanuit initiatiefnemers komen, dan blijkt dat voor veel projecten helemaal geen subsidie nodig is.”

Flexibel energietarief

Gebruik van energie op momenten dat er veel geproduceerd wordt, is de toekomst volgens Pallas Agterberg. “Voor optimaal gebruik van schone energie is een flexibel energietarief op dit moment de beste uitkomst. Dus een goedkoper tarief als er veel stroom op het net is en duurder als al het stroom uit de centrales moeten komen, omdat de wind niet waait en de zon niet schijnt. Flexibel omgaan met energie vraagt om slimme aansturing van apparaten die stroom gebruiken op momenten dat schone energie veelvuldig aanwezig is. De slimme aansturing kan apparaten bovendien helpen om het aantal nieuwe pieken te voorkomen. Daardoor hoeven we het net niet uit te breiden.”

Smart charging

Gemeente Zaanstad heeft begin maart 2013 een slim energienetwerk gelanceerd, waarbij de elektrische auto’s van de gemeente worden voorzien van duurzame energie uit de eigen zonnepanelen.. “Iedereen heeft het over smart grid, maar de gemeente Zaanstad voert het ook echt uit”, besluit Pallas Agterberg. “Een mooi initiatief dat inmiddels veel navolging kent. Smart charging is veelvoudig gekopieerd en wordt bijvoorbeeld ook ingezet op wagenparken van bedrijven. Zulke ontwikkelingen kunnen een vlucht nemen dankzij lef en leiderschap van lokale bestuurders.”