Neelie Kroes
Eurocommissaris voor de digitale agenda

De helft van de wereldbevolking leeft in steden. In Europa zelfs zeventig procent van de mensen, en dit aandeel blijft groeien. Steden als Amsterdam, Barcelona, Dublin en Stockholm zijn belangrijke sociale, economische en ook culturele knooppunten. Maar het grote succes heeft ook een keerzijde, die steeds moeilijker te beheersen is. Steden krijgen te maken met een toenemend energie- en waterverbruik, stijging van lasten, emissies en hoeveelheid afval en verkeer dat vrijwel elk moment van de dag vast zit. De bestaande manier om de gevolgen van verstedelijking aan te pakken, loopt tegen grenzen van het mogelijke aan. Daarom moeten we opnieuw, op een ‘slimmere’ en duurzamere manier naar dit fenomeen kijken. Onmisbaar daarbij is het inzetten van ICT.

Inspiratie

Goede voorbeelden zijn er genoeg. In smart cities maken bewoners, overheden, bedrijven en andere organisaties gebruik van het beste dat moderne technologieën te bieden hebben. Integraal denken, in tegenstelling tot verkokerd denken, is hierbij het toverwoord. Bijvoorbeeld fietsenstallingen door de hele stad, waarbij iedereen op een app kan zien waar nog fietsen beschikbaar zijn en waar je ze nog kunt stallen. Maar ook watermeters, die het gemeentelijk waterbedrijf helpen de kosten te beheersen en de toevoer beter te regelen. En afvalcontainers die automatisch een seintje geven als ze geleegd moeten worden.

Smart city partnerschap

De techniek is er vaak al en aan het geld zal het niet liggen. Alleen al voor dit jaar was er vanuit Europa 365 miljoen beschikbaar om initiatieven tot bloei te laten komen. De echte uitdaging is om de juiste mensen, hun creativiteit en daadkracht bij elkaar brengen. In het smart city partnerschap, dat ik vorig jaar namens de Europese Commissie ben gestart, werken daarom stadsbestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan dezelfde plannen en ambities voor de smart cities waarin zij wonen, leven en werken.
We moeten kunnen versnellen. De Europese Commissie komt begin 2014 met een ‘uitnodiging voor intentieverklaringen’ op het gebied van smart cities. Goede oplossingen kunnen met elkaar worden gedeeld, ter inspiratie, maar ook om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en steden van elkaar te laten leren. Wellicht dat het Amsterdamse verkeersmanagementsysteem ook een uitkomst is voor de Parijse wegen.

Openstellen en ontwikkelen

Steden moeten zoveel mogelijk hun, liefst gestandaardiseerde, data openstellen voor gebruik door anderen. Bedrijven dienen op hun beurt zoveel mogelijk open technologieën te ontwikkelen, zodat er wisselwerking mogelijk is en er kan worden voortgebouwd op elkaars ontwikkelingen. Dit uiteraard onder voorwaarde dat ook de herkomst van de data voldoende helder en veilig is en we de privacy van een ieder borgen.
Het slimmer maken van verkeer, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg ligt binnen handbereik. Ik roep iedereen - bestuurders, ontwikkelaars, onderzoekers en gebruikers – dan ook op om deze kans te grijpen. Innoveer, deel met elkaar en leer van elkaar. Dit zal het leven voor minstens 70 procent van de Europeanen aangenamer, duurzamer, gezonder en betaalbaarder maken.