Stef Blok
Minister voor Wonen en Rijksdienst

De overheid steekt onder meer 75 miljoen euro in een Nationaal Energiebesparingsfonds, dat samen met gelden van ASN Bank en Rabobank begint met een som van 300 miljoen. Dit revolverende fonds moet particuliere woningeigenaren middels leningen prikkelen om te investeren in energiebesparende toepassingen. “De overheid investeert flink. Via regelgeving, maar dus ook in financiële zin om mensen ertoe te verleiden hun huis energiezuiniger te maken”, vertelt minister Stef Blok.

Potentieel

Blok is content dat ook de markt deelneemt in het Nationaal Energiebespaarfonds. De leningen die worden vergeven hebben een looptijd van zeven tot tien jaar, variëren van 2.500 tot 25.000 euro, tegen een verwachte rente van rond de 3,5 procent en zijn fiscaal aftrekbaar. Ze zijn aan te wenden voor 14 verschillende energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zijn vanaf begin 2014 van kracht.
Het Rijk besteedt ook 75 miljoen aan de sociale verhuursector. Om, zoals Blok het noemt, “grote energiesprongen te kunnen maken en topkwaliteit in energiebesparing te realiseren, zoals van het niveau AA+. Een compliment is hier wel op zijn plaats, want een groot deel in die sector is al goed geïsoleerd.” Voor de sociale huursector is er daarnaast nog eens 400 miljoen via het Energieakkoord tot stand gekomen. Een extra 35 miljoen wil Blok uittrekken voor verenigingen van eigenaren. Hierin ziet hij nog veel potentieel. “Bij VvE’s betreft het vaak ook oudere woningen, met eigenaren die soms lastig zijn te stimuleren tot energiezuinige aanpassingen. Ook omdat zij het onderling eens moeten worden.”

Indicatief energielabel

Een andere stimulans moet het indicatief energielabel zijn dat in 2015 wordt verleend aan huizen, onder meer op basis van bouwjaar, type huis en energiezuinigheid. Blok meent dat hierdoor ook bewustzijn bij bewoners ontstaat over hoe energiebesparend hun huis daadwerkelijk is. “Daarnaast zijn de wettelijke eisen op nieuwbouw strenger. Een extra prikkel is een hypothecaire verruiming per 1 november bij de aanschaf van een zogeheten nul-op-de-meterwoning van
€ 13.500.”

Steuntje

Daarnaast geldt het verlaagde BTW-tarief op arbeid bij verbouwing nog tot 2014. Blok verwacht dan ook dat door dergelijke stimuli de markt tot ontwikkeling komt met aantrekkelijke aanbiedingen voor de consument. “Energiebesparing leeft weinig onder de consument. Die moet veel meer inzicht krijgen in de besparingen die bepaalde investeringen opleveren. Er zijn verschillende voordelen. Niet alleen is besparing beter voor de portemonnee -gezien het stijgende aandeel van de energierekening in de woonlasten- en natuurlijk goed voor het milieu. Ook geeft het de bouwsector een steuntje in de rug, zoals in het geval van renovatie van bestaande bouw.”