Het project draait onder de naam ACCUS, dat staat voor Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems en functioneert als een softwareplatform. Het is te beschouwen als een systeem dat andere systemen overkoepelt en zorgt dat ze kunnen communiceren en op elkaar reageren. Het nut hiervan blijkt bijvoorbeeld tijdens een evenement in de stad, zegt Nederhoed, waarbij de verschillende structuren samenwerken in een calamiteitenplan. “Om hulpdiensten ruim baan te geven valt bijvoorbeeld te denken aan het extra verlichten van voorkeursroutes voor de menigte waardoor deze zich in die richting verplaatst en aan het aanpassen van de verkeerslichten voor een betere doorstroming. Een ander voorbeeld is een verbetering van de luchtkwaliteit door deze te meten, verkeersbottlenecks te lokaliseren en deze data te verbinden met de verkeerslichten. ACCUS kan daarnaast veel betekenen voor het energiemanagement in een stad dankzij smart grids en een optimale aanpassing van vraag en aanbod.”

Slimme dingen

Het project kan bijdragen aan duurzaamheid gezien de eventuele terugdringing van verkeersoverlast, verbetering van de luchtkwaliteit en een slimmere omgang met energie. ACCUS is een initiatief van TNO en een twintigtal kenniscentra, bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten uit heel Europa. Omdat het Poolse Gdańsk zich wil profileren als smart city verleent het zijn medewerking. “We kunnen de systemen daar slimme dingen laten doen en auto’s bijvoorbeeld minder lang stil laten staan voor stoplichten en slimmer omgaan met verlichting op straat en in gebouwen. Ook het binnenklimaat en energieverbruik in gebouwen en woningen spelen een belangrijke rol. Het doel van de pilot is om de hele infrastructuur van de stad slim te maken. Momenteel wordt er nog druk gewerkt aan de ontwikkeling van de overkoepelende software en wat er precies met de aanwezige informatie kan worden gedaan. In 2015 moet de pilot van start gaan en een aantal jaren in beslag nemen.”

‘Meeromvattend’

ACCUS is volgens Nederhoed het eerste project dat op deze schaal plaatsvindt. “Er zijn genoeg pilots op het gebied van smart energy. Maar het is voor het eerst dat zo veel kenniscentra, bedrijven uit heel Europa en ook een hele stad hun medewerking verlenen. Bovendien is dit project meeromvattend en gaat het verder dan alleen smart energie.”
Het betekent wel dat het lastig kan zijn om alle partijen op één lijn te krijgen om het project ook tot een goed einde te brengen. Daarnaast noemt Nederhoed mogelijke kinderziektes in de software en hoopt hij dat er genoeg bereidheid is van de verschillende partijen om tijd te blijven steken in het project. “Het wordt ook een uitdaging om in een stad als Gdańsk alle informatie boven water te krijgen om de architectuur van de software op te kunnen zetten. Zo is nog niet alle Poolse data beschikbaar en zul je bijvoorbeeld ook medewerking moeten krijgen van de fabrikanten van de autonome systemen. Maar als het lukt, kan er een concept ontstaan dat universeel toepasbaar is voor alle steden.”