De investering in innovatie, werpt zijn vruchten nu al af: in juni 2015 won Utrecht de verkiezing tot slimste binnenstad van Nederland. “Wat onze visie kenmerkt is dat we niet vanuit de gemeente plannen bedenken, maar coalities aangaan met bewoners, kennisinstellingen en ondernemers. Hierdoor laten we zien dat je door samenwerking een stap verder komt”, vertelt Jeroen Kreijkamp, wethouder economische en internationale zaken, citymarketing en onderwijs.

“We hebben bewust gekozen voor een opzet met Economic Board Utrecht (EBU) waar men zich richt op maatschappelijke vraagstukken. Ook wordt samenwerking tussen groepen in de gemeente gestimuleerd binnen de drie domeinen groen, gezond en slim. De EBU en gemeente werken nauw samen om initiatieven uit de stad bij elkaar te brengen. Hierdoor maken we onze stad duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker om in te wonen, werken en recreëren.”
Bezoekers van de Utrechtse binnenstad kunnen sinds kort gebruik maken van een free wifi netwerk. Ook werd onlangs de P-Route voor fietsen gelanceerd. Een wereldprimeur. Via een digitaal systeem worden fietsers via borden naar fietsenstallingen in de binnenstad geleid. Op deze borden is meteen te zien of er nog parkeerplekken beschikbaar zijn.

En de gemeente werkt samen met Robin Berg van LomboXnet. Hij ontwikkelt slimme laadpalen die zijn gekoppeld aan smart grids. Zo wordt zonne-energie gebruikt voor het snel opladen van elektrische auto’s. Dankzij software kunnen de accu’s van de auto’s ook stroom leveren aan huizen als er genoeg capaciteit is opgeslagen. Kreijkamp: “Dat had je kunnen blijven zien als een enkelvoudig project, maar door kennisdeling wordt het ook opgepakt als een slimme oplossing voor netbeheerders, die te maken hebben met pieken en dalen in stroomverbruik. Het is een doorbraak in duurzaamheid. Als gemeente vinden we het fantastisch om dit soort initiatieven te faciliteren. We werken met open ecosystemen, waarbij verschillende partijen van binnen en buiten de stad over vraagstukken kunnen meedenken.”

Toch zijn er ook uitdagingen. “De regelgeving vanuit het Rijk kan een obstakel vormen, maar juist daarom zijn we een traject begonnen waarbij we met verschillende steden en het Rijk tot city deals proberen te komen die de innovatie in de stad moeten versnellen. Dit ook om onze concurrentiekracht ten opzichte van andere, grotere, Europese steden te vergroten”, zegt Kreijkamp. “Want uiteindelijk zit er ook een economische component aan innovatie, duurzaamheid en Smart City. Denk aan de werkgelegenheid die nieuwe projecten in de toekomst opleveren. Ook kunnen we onze kennis vermarkten aan steden in het buitenland. Nu al is er vanuit China interesse in ons Kenniscentrum Healthy Urban Living, dat zich bezighoudt met vraagstukken die te maken hebben met de leefbaarheid in de stad.”

Hij gaat verder: “Om Utrecht in de toekomst gezond en leefbaar te houden, zullen we gebruik moeten blijven maken van nieuwe technieken en van een goede samenwerking met onze partners uit het bedrijfsleven, lokale ondernemers en de bewoners van de stad. Deze laatste groep kan via stadsgesprekken die een aantal keer per jaar plaatsvinden, meedenken over oplossingen. Die gezamenlijke energie hebben we nodig om in de toekomst nog meer voorop te lopen. Utrecht maken we samen smarter.”