Jos van der Vegt
Voorzitter bij Clean Tech Delta.

Uiteindelijk moet er 800 miljoen euro aan investeringen loskomen. Om de economie aan te jagen met innovatie en duurzaamheid als drivers, vertelt Van der Vegt. “Door partijen aan elkaar te koppelen en soms ook te financieren kun je innovaties versnellen en business maken. Afgezien van het stimuleren van de economie en werkgelegenheid profileren we ons ook internationaal als een interessante regio met kennis en innovatie.”

In de Clean Tech Delta, de regio Delft-Rotterdam, werken kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen. Samen richten zij zich op innovaties en cleantech, een verzamelnaam voor schone technologieën op het gebied van water, energie en grondstoffen.

Wapenfeiten

Inmiddels draaien er verschillende projecten in de regio. Op het gebied van biomassa bijvoorbeeld, met de transformatie van afval, zoals oude pallets, naar brandstof. “Concept House Village in Heijplaat is een ander voorbeeld van samenwerking. Dit is een unieke testomgeving voor duurzaam bouwen, wonen en duurzame gebiedsontwikkeling. Het is een Living Lab waar innovatieve woningen, producten en systemen getest worden.  Het is denkbaar dat er in de toekomst een heel dorp met Concept Houses ontstaat.”

In een ander project zijn de afvalstromen in Delft onderwerp van onderzoek. “Om elf uur bevoorraden diverse vrachtwagens de stad, om er vervolgens leeg weer weg te rijden. Er zijn nu experimenten waarin ze een bepaalde route rijden en op de terugweg afval uit de binnenstad meenemen. Op de Nieuwe Waterweg in Rotterdam zijn we bezig met een ander experiment voor een tijdelijke waterkering op een plek waar een traditionele dijkverhoging geen optie is. Dijken nemen erg veel ruimte in, terwijl ruimte juist schaars is in stedelijk gebied. Met de vlotterkering ontstaat er via een vlotter een kunstmatige waterkering op het moment dat het water stijgt. Als dit effectief blijkt, is dat heel goed toepasbaar op andere plekken.”.

Regio als lab

Ook de gemeente Rotterdam zet zich actief in voor innovatieve projecten in de regio, vertelt directeur Ruimtelijk Economische Ontwikkeling Hans Beekman. Rotterdam werkt daarin nauw samen met belangrijke partners zoals Clean Tech Delta, Rotterdam Partners en InnovationQuarter. “Cleantech is een sterk economisch cluster met wereldwijd een gemiddelde groei van 10% per jaar. Door Rotterdam als proeftuin in te zetten, kunnen we toegepaste technologieën testen, opschalen en vermarkten. Schone technologieën zijn een belangrijke katalysator voor vernieuwing in de regio. En daarmee voor de transitie van de economie. Als gemeente organiseren we de randvoorwaarden voor ondernemers en kennisinstellingen om te komen tot succesvolle cleantech business. We kunnen hierbij kaderstellend, faciliterend of initiërend te werk gaan. Afhankelijk wat nodig is om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te scheppen.”