Joost Brinkman
Lead Accenture Sustainabilities Services Benelux

“Voor steden is het noodzakelijk om de levenskwaliteit te verbeteren om aantrekkelijk te blijven. Tegelijkertijd neemt de druk op de economische, ecologische en sociale infrastructuur toe. In potentie kunnen we met technologische innovaties en digitalisering de huidige infrastructuur en beschikbare resources van een stad efficiënter benutten. Toch zijn er drie redenen waarom grootschalige implementatie vooralsnog achterwege blijft.”

Visie

“Een eenduidige definitie voor de ‘slimme stad’ bestaat niet. Het is een containerbegrip waarin verschillende technologische oplossingen passen. Bovendien heeft elke stad zijn eigen historie, fysieke karakteristieken en politieke prioriteiten. De eerste uitdaging is om, met de klimaatverandering en toekomstige grondstofschaarste in het achterhoofd, een langetermijnvisie te schetsen. Hierbij is het nodig de potentie van de slimme stad te koppelen aan ecologisch, sociaal en economisch meetbare factoren. Met een overkoepelende visie kun je gerichte oplossingen met toegevoegde waarde ontwikkelen. Lokale regelgeving is een perfect instrument om die visie kracht bij te zetten.”

Focus

“Daarnaast vereist de Smart City-aanpak een andere invalshoek; een verschuiving van technologiegedreven mogelijkheden naar oplossingen die daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor belanghebbenden in de stad. Zoals bewoners, gemeenteambtenaren en de gevestigde bedrijven en hun werknemers.”

Samenwerkingen businessmodellen

“Afgezien van technologische innovaties moeten we ook huidige businessmodellen innoveren. De investeringsruimte van steden is beperkt in tijden van economische krimp. De circulaire economie –waarbij je betaalt voor de service in plaats van het product- moet ook in de stad zijn intrede doen. Hierbij dienen er afspraken te worden gemaakt op basis van resultaten, en kunnen risico’s en kansen worden gedeeld. Echte samenwerking tussen de stad, leveranciers, financiers en de eindklant is cruciaal.”