Frits Verheij
Directeur Smart Green Cities DNVGL.

“Sinds een jaar of drie is er een enorme beweging naar gedecentraliseerde systemen in energie. Particulieren willen meer in controle zijn over wat er in hun directe omgeving gebeurt en meer zelf organiseren. Tegelijkertijd wordt de technologie kleinschaliger waardoor manieren om energie op te wekken bereikbaarder zijn. Inmiddels bestaan er al meer dan 400 lokale energiecoöperaties”, vertelt Verheij.
De activiteiten van deze coöperaties lopen uiteen van collectieve inkoop van zonnepanelen tot onderlinge verhandeling van energie. Op Texel bijvoorbeeld, organiseert een deel van de bevolking de eigen energievoorziening en vloeit het geld dat wordt bespaard op belastingen terug in de gemeenschap. De decentralisatie kan volgens Verheij, naast het besparen op kosten, leiden tot een hechtere gemeenschap. En tot een verdieping van de discussie hoe aan energie te komen buiten de reguliere leveranciers om. “Dat leidt tot nieuwe businessmodellen, waar nieuwe spelers goed op inspelen.”

Verstedelijking

Tegelijkertijd speelt de verstedelijking volgens hem een versterkende rol bij lokale initiatieven. Een concentratie van mensen maakt het makkelijker om zich te organiseren. “De verwachting is dat decentralisatie toeneemt en er dus meer coöperaties ontstaan. Hierdoor neemt ook de behoefte aan standaardisatie toe. Er is namelijk veel verschil tussen de organisaties; de een is een stichting met vrijwilligers waar de ander een BV opzet. Sommigen kopen één product in waar anderen een heel palet aan diensten ontwikkelen. Er moet een bedrijfsmatiger manier van werken ontstaan om continuïteit te garanderen en vertrouwen in de coöperatie te krijgen. Dit is van belang om de betrouwbaarheid van ons huidige energiesysteem te behouden en de verdere ontwikkeling van een slimme, duurzame energievoorziening te bevorderen.”