Kees D’Huy
Directeur Urban development en Smart cities bij TNO

“Toekomstbestendig is op zich een interessant woord, want niemand weet precies wat de toekomst brengt, niet alles is te voorspellen. Er komt zeker technologie aan te pas, maar niemand weet nu hoe snel zich dat zal ontwikkelen.” D’Huy geeft zonnepanelen als voorbeeld. “Deze zijn inmiddels geïntegreerd in het stadsbeeld, maar wat wordt de opbrengst over een aantal jaren en hoe ontwikkelt de energievoorziening zich verder? Deels valt dat te voorspellen. Zo weten we dat in de toekomst decentrale opwekking van energie een grotere rol gaat spelen. Die verandering vergt aanpassingen in een stad, omdat het ruimte nodig heeft. Maar ruimte is schaars en wedijvert met andere belangen.”

Peer to peer

Een andere belangrijke ontwikkeling ziet D’Huy in onderlinge uitwisseling van energie en middelen. “De trend is dat mensen niet alles zelf meer hoeven te bezitten en dat er een omslag komt naar ‘alles aanbieden als een service’. Een auto bijvoorbeeld, of energie. Deze ontwikkeling kan ook weer ruimte scheppen in een stad, zeker in het voorbeeld van de auto. Dergelijke initiatieven beginnen altijd bottom-up. De keerzijde daarvan is dat al die losse initiatieven een verrommeling van het stedelijk landschap kunnen geven.”

Klimaatverandering

Een andere trend die hij signaleert is ‘weerbaarheid’ van de stad. “Er zijn ontwikkelingen van buitenaf waar een stad toch rekening mee moet houden en tijdig op moet anticiperen. Neem de klimaatverandering; het wordt warmer en er valt meer regen. Een stad dient dus waterberging te organiseren om tijdens piekregenval geen overstromingen te krijgen. Hoe richt je een stad ruimtelijk in om voor alles voldoende ruimte te hebben? Dat geldt ook voor de infrastructuur; wegen, riolering enzovoort. Het is de kunst om bij het reguliere onderhoud alvast rekening te houden met de weerbaarheid van de stad.”

Data als voorspeller

De toekomstbestendige en adaptieve stad beschikt over een fijnmazig netwerk aan data dat gedetailleerd in kaart brengt hoe de stad er nu uitziet, wat er gedaan moet worden en wat de effecten daarvan zijn. “Het ‘Internet of Things', big data, Google en alle andere data-informatie kan in een dashboard voorspellen wat er gaat of moet gebeuren. Voor mij is een toekomstbestendige stad ook een voorspelbare stad.”