Kees Jansen, stadsfilosoof en Smart City strateeg

1. Gemeenten zijn wakker geworden

Waar eerste slechts enkele gemeenten het voortouw namen als je het hebt over Smart City zijn er nu massaal visies opgesteld en waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn.

2. Energietransitie

Opwekken van energie is geen probleem meer - nu zijn de centrale vragen: hoe slaan we energie op voor de momenten dat we het nodig hebben? En hoe kunnen we energie slim distribueren in wijken en buurten? Voorbeelden hiervan zijn LomboXnet in Utrecht waarbij het energienet een systeem is geworden met kleine cellen en micro-grids.

3. Mobiliteit als quick win

Er zijn momenteel veel projecten en pilots waar verkeersdeelnemers en infrastructuur slim worden gemaakt. Bekijk hieronder een video van een slimme mobiliteits-oplossing.

4. Grote economische veranderingen

Vind op dit moment plaats in veel sectoren. Denk aan meer shared based voor diensten. Daarnaast zie je steeds meer circulaire economie ontstaan. Op dit moment vooral in tweedehands spullen en biologische groenten, straks in brede zin op alle producten.

5. Game-changers volgende generatie (toekomst)

Domotica platforms, 3D printing, drones en robotica - onze kinderen groeien daarmee op - net zoals wij zijn opgegroeid met PC’s en digitale diensten (foto’s/muziek/PDF’s).

Ger Baron, Chief Technology Officer, Amsterdam

1. Van Overheid naar bewoners

Mensen/burgers kunnen steeds meer onderling organiseren. Oude structuren gaan op de schop omdat alles connected is.

2. Van oude industrie naar start-ups

De economische structuur van een maatschappij zal steeds meer richting een zogenaamde ‘platform-economie’ gaan, een samenleving die bestaat uit verschillende netwerken die op hun beurt weer met elkaar in contact staan.

3. Van bezitten naar gebruiken

Je ziet het nu al als je bijvoorbeeld kijkt naar auto’s en kantoren. Mensen kiezen er steeds vaker voor om deze zaken te delen met andere mensen/gelijkgestemden.

4. Van gesloten naar open

Vooral als het gaat om verzamelen en toepassen van data, zullen instellingen veel transparanter (moeten) worden. Duidelijkheid naar klanten over wat er allemaal met hun gegevens gebeurt, zodat burgers een weloverwogen beslissing kunnen maken om ergens wel of niet aan mee te doen.

5. Van inschatting naar inzicht

Neem als voorbeeld bestellingen. Je kunt een inschatting maken dat iemand van pasta houdt, maar als je over voldoende data beschikt weet je zeker dat iemand van pasta houdt.

Kees D’Huy, Smart Cities, TNO

1. Beter benutten van data over de stad

Met name ‘real time information’ afkomstig van sensoren, smart phones, smart meters en GPS tracking. Vaak wordt dit ‘big data’ genoemd, maar het gaat ook om het combineren en verrijken van data die niet zo ‘big’ zijn. Het next level van de stad is de stad als datamachine.

2. Zoektocht naar nieuwe allianties

Niet alleen vanwege tekorten aan fondsen maar ook vanwege onderlinge afhankelijkheden. Veel partijen zijn hier mee bezig, maar tot concrete oplossingen is het nog niet echt gekomen.

3. Actief benutten van mogelijkheden om lokale economie te stimuleren

Niet alleen via ICT en open data, maar ook door werkplaatsen en re-industrialisatie op kleine schaal.

4. In plaats van naar het verkeer, kijken we in de smart city in het verkeer

Verkeersstromen hebben verschillende gebruiks- en emissieprofielen. Met moderne ICT en sensortechnologie kan dit verkeersbeeld fijnmaziger in beeld gebracht worden en realtime aan actuele en verwachte concentraties van schadelijke stoffen gerelateerd worden.