Wethouder Ingrid van Engelshoven plukte onlangs de vruchten van een bezoek van Kundra en is vastberaden om Den Haag zo snel mogelijk als Smart City door het leven te laten gaan.

Een budget van tachtig miljard dollar en dagelijks schakelen met de machtigste man van de wereld. Kundra is ondertussen al weg uit het Witte Huis en er staat nu Executive Vice President bij Salesforce op zijn visitekaartje, maar hij plukt nog elke dag de vruchten van zijn ervaringen. Hij heeft ervaren dat het moeilijk is om grote IT-projecten tot een succes te brengen.

“De meeste grote technologische vernieuwingen vanuit de overheid werken niet. Toen ik aantrad, als eerste CIO ooit van het Witte Huis, bleek dat Defensie een IT-project dat al tien jaar liep - met een budget van een miljard dollar - gestopt moest worden, omdat het niet werkte”, vertelt Kundra. “Dat is een universeel probleem. Een ander project kostte honderden miljoenen dollars, maar leverde enkel een boek op met adviezen van consultants.”

Wat doen we ermee?

Zijn lessen uit het Witte Huis om wél succesvol te zijn: “De komende jaren zullen we heel veel moeten investeren in de infrastructuur van IT. Tien jaar geleden beschikte de Amerikaanse overheid over 42 datacenters. Ondertussen zijn dit er al tweeduizend. De computermodellen die hier achter zitten, worden belangrijk. Want het gaat niet alleen om data, maar om oplossingen. We zullen in de toekomst dus een transparante overheid moeten creëren, waar data gedemocratiseerd wordt. Het ging uiteindelijk ook nooit over de data zelf, maar over wat we ermee doen.” 

“Ook de veiligheid van data, die bijvoorbeeld door tieners gehackt wordt, wordt nog belangrijker. Weet je wat dit betekent voor de stad? Overheid en staten blijven over het algemeen abstract voor het grote publiek. Maar de stad is waar je wakker wordt en je ’s ochtends gaat douchen, van het water van de waterleidingen van de stad. Je rijdt daarna op de wegen van de stad naar je werk. De grootste innovaties zullen in de toekomst op stadsniveau zijn. Het is de vraag hoe intelligent onze politieke leiders zullen zijn en werkelijk zullen investeren in technologie. Niet om elkaar te beconcurreren, maar om een omgeving te creëren waar burgers wat aan hebben.”

Kundra noemt Sydney hét voorbeeld van een stad die goed naar zijn burgers luistert. “Zij hebben achthonderd burgerloketten vervangen door digitale. Daarna wilden ze de ervaring van de overgebleven loketten totaal veranderen. Dus deden ze onderzoek. Wie zorgt er nou voor de beste klantenservice? Dat bleken receptionisten bij hotels en restaurants en bankmedewerkers te zijn. De stad heeft dus dat soort mensen aangenomen voor hun loketten. Nu hebben ze een klanttevredenheid van 99 procent. Ongelofelijk toch?”

Op lokaal niveau acteren

Dit is precies wat wethouder Ingrid van Engelshoven – met in haar portfolio Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs - voor ogen heeft met het project Smart City Den Haag. “De burgers beoordelen de overheid voornamelijk op de services”, weet ze. “Ontevredenheid over de overheid is voornamelijk ontevredenheid over de services. Daarom moeten we onze services verbeteren en op lokaal niveau met mensen communiceren. Smart City Den Haag begint niet met een sexy en cool technologieproject om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, maar met een project waar mensen echt wat aan hebben, zoals de zorg voor ouderen. Mensen willen langer in hun eigen huis blijven wonen. IT kan daarbij helpen, met geschikte technologie en informatie van woningbouwverenigingen en welzijnsinstellingen en de overheid, zodat wij mensen kunnen faciliteren om langer thuis te blijven wonen.”

Smart City Den Haag is dit jaar van start gegaan in samenwerking met o.a. KPN, Siemens, TNO, TU Delft en de Haagse Hogeschool. Volgens de gemeente Den Haag moet Smart City Den Haag een ‘urban living lab’ worden waarin ‘initiatiefnemers sectoroverschrijnd pilots en projecten toepassen en uitproberen’. Van Engelshoven geeft aan dat er nog dit jaar zes pilots moeten ontstaan in Den Haag, waar burgers meteen de vruchten van kunnen plukken.

Kundra ziet het zitten. “Steden worden fundamenteel anders dan dat ze waren. Neem alleen al Uber en Airbnb. Die partijen hebben meer data dan steden dat hebben. Het is dus de vraag hoe de overheid snel kan schakelen en de burgers goed kan faciliteren, in samenwerking met andere partijen.”