Elwin Spoel

Algemeen directeur Certus Groep

Verbinden

Sinds 2009 helpt Certus Groep publieke organisaties en overheidsspecialisten bij het realiseren van unieke en passende arbeidsrelaties. Elwin Spoel, algemeen directeur Certus Groep, zegt hierover: “Een uitdagende opgave. Veranderingen in de bevolkingssamenstelling en politieke beslissingen zorgen namelijk voor een arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is.” Veranderingen van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de Omgevingswet en de decentralisatie.

Omgevingswet

Door de omgevingswet transformeert de manier waarop gemeenten afwegingen maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Door de invoering van de omgevingswet verandert de rol van de overheid en gaat men meer richting uitnodigingsplanologie. “Dit vraagt om een meer faciliterende rol en vraagt om passende specialisten die deze transitie kunnen begeleiden.”

Decentralisatie

Vanuit een forse bezuinigingsopgave zijn de decentralisatietrajecten binnen zorg, werk en jeugdhulp ingezet. Dit houdt in dat gemeenten, sinds 1 januari 2015, verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en begeleiding van haar inwoners. “De hervormingen binnen de publieke sector slagen alleen als overheidsspecialisten met verschillende achtergronden van elkaars expertise gebruik maken.”

Kennisoverdracht is essentieel

“Een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen publieke organisaties levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de aantrekkelijkheid als werkgever, en de aansluiting van een organisatie met onze maatschappij. Zeker met de vergrijzing in Nederland is kennisoverdracht van essentieel belang. Hierin zijn toegewijde overheidstalenten van grote toegevoegde waarde.”

Overheidstalenten

Certus Groep versterkt gemeenten en andere overheidsinstellingen door hen te verbinden met toegewijde overheidstalenten. “Wij werken samen met talenten die maatschappelijk betrokken zijn en zeer bewust kiezen voor een carrière binnen de publieke sector.” De accenten van het talentenprogramma worden vastgesteld aan de hand van de behoeften en mogelijkheden van de organisatie. “Door overheidstalenten intensief te begeleiden, leg je een stevige basis voor een duurzame arbeidsrelatie”, aldus Elwin Spoel

Voor meer informatie over arbeidsmobiliteitstrajecten binnen de overheid, bezoek de website van Certus Groep: www.certusgroep.nl