Ard Schilder
Adviseur Think Public Advies

Sociale wijkteams die hun voelsprieten tot diep in de samenleving kunnen steken en ruimte geven aan anderen om zaken te organiseren. Schilder ziet het als een belangrijke beweging die in gang is gezet met de decentralisaties van taken rond participatie, welzijn en jeugdzorg. “In plaats van loketten waar mensen naartoe kunnen, zal er meer beweging komen vanuit de gemeente naar de leefwereld van bewoners.
Het is een manier van werken die alleen kan slagen als er openheid is; kijken hoe je samen het beste een situatie kunt aanpakken. De gemeente ziet zichzelf dan niet langer als ‘de expert’, maar zoekt oplossingen in interactie met betrokkenen. Ze beschikken over eigen netwerken en diverse achtergronden. Als overheid daarop aansluiten, is kansrijk, meent Schilder. “De kracht van de massa is steeds belangrijker. Je ziet dat besef al sterk in de technologische sector, waar Open Space Technology niet meer weg is te denken. In de sociale sector moet dat groeien. Het geeft wrijving en vraagt gewenning, maar die zie ik als positief. Mensen willen dat het anders gaat, dat de overheid niet op afstand dingen bepaalt. Dat merk je bijvoorbeeld aan de eigen initiatieven die burgers opzetten rond zorg en ondersteuning. Zoiets ontstaat soms uit onvrede, maar mogen we interpreteren als iets positiefs.”

Persoonlijker optreden

Dat met de decentralisatie ook bezuinigingen gepaard gaan, hoeft volgens Schilder niet te betekenen dat overheden minder kunnen doen. Het is een impuls om te kijken hoe dingen anders kunnen. “Met minder mensen toch persoonlijker optreden, kan door aan te haken op zaken die nu al gebeuren. Vooral bij complexere vragen is dat slim; het bespaart eigen capaciteit. Ondersteun in die gevallen goede initiatieven met faciliteiten of een wijkbudget in plaats van de energie en middelen te steken in interne oplossingen.” Het gesprek over decentralisatie en de vormgeving daarvan is nu nog sterk een interne aangelegenheid, ook al is de beweging naar buiten toe ingezet. “Daar is nog het nodige terrein te winnen.”
Hoewel er wordt bezuinigd, wordt het budget van gemeenten door de toegenomen verantwoordelijkheden per saldo juist flink groter. Schilder: “De opgave en kans voor gemeenten is om hiermee de kanteling naar een ‘Open Space Overheid’ richting de lokale samenleving definitief door te zetten.”

Meer weten?

Ga hier naar de website van Think Public Advies.