Margot Mulder
Wethouder Gemeente Heusden

De gedachte achter deze aanpak is het herstellen van verbindingen: de werkzoekenden evenals de werkgevers in de buurt beter te leren kennen. “Het leuke is dat je meer bij ondernemers op bezoek gaat, zodat zowel de bedrijven als de werkzoekenden de gelegenheid krijgen zich te presenteren”, zegt Margo Mulder, wethouder in de gemeente Heusden. “Er kan een klik ontstaan die anders niet mogelijk is. Via een sollicitatiebrief is dat toch lastiger.”
Deelname aan het traject is op vrijwillige basis, wat er volgens Mulder in resulteert dat mensen ook vanuit een hobbymatige interesse meegaan naar bedrijven. “We hadden een werkzoekende kok die ook erg technisch vaardig bleek te zijn. Dat biedt mogelijkheden voor een carrière-switch.”
Tot op heden heeft de werkwijze tot zo’n 150 banen geleid voor werkzoekenden. Het enthousiasme van bestuurders is volgens Mulder van grote invloed op het succes. Er gaan altijd wethouders of burgemeesters mee tijdens de bezoeken. “Het is belangrijk te laten zien dat je serieus bent”, aldus Mulder.

Cultuurmenging

Bestuurlijk gezien, namen de drie gemeenten op basis van eigen ervaring eerder al een voorschot op de decentralisatie van regelingen voor werk en inkomen. Zij voegden hun sociale diensten samen en brachten hun werkvoorzieningen in één regionaal werkvoorzieningschap samen. Nog later voegden zijn die Intergemeentelijke Sociale Dienst en Werkvoorziening Midden-Langstraat onder in één regionale organisatie voor werk en inkomen: Baanbrekers. Zo’n bestuurlijke fusie afspreken is nog niet de grootste uitdaging, stelt Mulder. Het gaat om de cultuurmenging die daarna moet volgen. “De transformatie is nog gaande, maar het is merkbaar een goede stap vooruit. Onze mensen hebben meer voeling met de omgeving gekregen. Doordat we meer bij werkgevers over de vloer komen, komen er nu ook opdrachten naar ons toe, voor de sociale werkplaats bijvoorbeeld.”
Op de agenda staat ook de uitbreiding van het Maatjesproject, waarbij werkzoekenden gekoppeld worden aan bestuurders en ondernemers om eens mee te lopen en hun netwerk te leren kennen. Mulder: “Wie thuis zit, kan al gauw het contact met zijn omgeving verliezen. Dat gaat sneller dan je denkt. Door werkzoekenden mee te nemen in je netwerk, kun je je contacten tot ieders voordeel als een olievlek laten verspreiden.”