Laetitia Griffith
Bestuursvoorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche

Samenwerking tussen politie en particuliere beveiligingsbedrijven bestaat al enkele jaren, zij het mondjesmaat. Het gebeurt onder andere bij ladingdiefstallen waar gezamenlijk de camerabeelden ‘gelezen’ worden. Een verdere samenwerking ligt echter voor de hand. Dat vindt Laetitia Griffith, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. “Politie en beveiligers weten elkaar steeds vaker te vinden en dat komt de openbare veiligheid zeker ten goede”, stelt Griffith. De groeiende samenwerking komt mede doordat de beveiligingsbranche geprofessionaliseerd is, over relevante kennis en geavanceerder apparatuur beschikt. Hun inzet stelt de politie in staat zich meer op haar kerntaken te richten. “Er zijn 31.500 beveiligers ‘op straat’. Dat betekent veel ogen en oren extra.”
 

Regionale samenwerking

De samenwerking bestaat nu vooral nog uit proactieve informatie-uitwisseling. “Denk daarbij aan het doorgeven van kentekens bij verdachte voertuigen of het doorgeven van verdachte situaties aan de meldkamer.” Griffith stelt dat er wel regionale samenwerkingsverbanden zijn, maar dat het de vrijheid van elke politiekorps is om een samenwerking aan te gaan. “De lokale overheden beslissen dat zelf, maar gezien de goede resultaten wil men die samenwerking steeds vaker. Minister Opstelten en staatsecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zien de meerwaarde van de branche in. Minister Opstelten gaf recent aan meer ruimte te zien voor gemeenten voor inhuur van beveiligers. En staatssecretaris Teeven maakt zich sterk voor meer informatie-uitwisseling en samenwerking tussen politie en beveiligers.”

Effectieve aanpak

‘Samen Alert 24/7’ is een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking. “Hier werkt de politie samen met drie keurmerkhoudende beveiligingsbedrijven waardoor het mogelijk is sneller in actie te komen en criminaliteit effectief aan te pakken.” De beveiligers geven hier niet alleen informatie, ze ontvangen dat ook van de politie zoals signalementen of kentekens. De beveiligers hebben een directe lijn met de meldkamer. Een ander voorbeeld is CrimiNEE: hier werkt de politie samen met het bedrijfsleven en beveiligers ter verbetering van de veiligheid.

Beveiliging bij evenementen

Griffith is blij met deze ontwikkelingen. “De kwaliteit van de beveiligingsbranche komt zo ten goede aan de hele samenleving.” Ze ziet voldoende mogelijkheden om tot nog nauwere samenwerking te komen. “Bij evenementen bijvoorbeeld. Moet de politie dat doen of kan dat ook door beveiligers gedaan worden. Ook bij toezicht- en handhavingstaken kunnen beveiligers een wezenlijke bijdrage leveren. Op een vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten waren de aanwezige burgemeesters positief over de mogelijkheden tot samenwerking. Het is aan de branche om aan te tonen dat ze effectiever, efficiënter én goedkoper zijn. Daarna is het aan burgemeesters en politie om te kiezen. Zelf blijven doen of uitbesteden aan private professionals. Er zijn voldoende concrete voorbeelden om aan lokale overheden te laten zien hoe succesvol een samenwerking kan zijn.”