Inmiddels werken de jeugdmedewerkers in de wijkteams met het meest recente systeem dat gebruikersvriendelijker is. “JeugdlinQ is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Rotterdam, omdat er behoefte was aan een goed regiesysteem zodat de verschillende zorgaanbieders beter samen konden werken”, begint Rosan Slebioda. Zij is projectleider bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond, de organisatie die voor de jeugdmedewerkers in de Rotterdamse wijkteams organiseert dat ze digitaal kunnen werken in het zorgcoördinatiesysteem. CJG Rijnmond faciliteert de Rotterdamse wijkteams in opdracht van, en in goede samenwerking met, de gemeente Rotterdam. “Gezinnen waar jeugdzorg nodig is hebben vaak meerdere zorgverleners. JeugdlinQ stelde ons in staat om goed regie te voeren, en met meerdere partijen vast te leggen aan welk ondersteuningsplan gewerkt werd. Voor de intrede van JeugdlinQ werkten de verschillende zorgverleners al wel samen, maar met gebruik van eigen systemen.”

Meer gebruikersgemak

De overstap naar het meest recente zorgcoördinatiesysteem heeft geleid tot meer gebruikersgemak. Slebioda: “De dossiers zijn nu ook te raadplegen via een tablet of smartphone. De wijkteammedewerkers zijn voortdurend op pad. Voor deze groep helpt het enorm dat zij via hun mobiele device bij dossiers kunnen.” Dat gebeurt overigens op een zo veilig mogelijke manier. Bij het inloggen wordt gebruik gemaakt van dubbele authenticatie,  waarbij niet alleen gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn, maar ook een sms-bericht.
“Je kunt in het dossier eenvoudig informatie invoeren zonder dat je bepaalde stappen in een vaste volgorde moet doorlopen. Dat is belangrijk, want elk contact met een gezin verloopt anders.” Op het gebied van privacy voldoet het systeem aan de landelijke standaarden. Binnen het systeem worden rechten toegekend aan de verschillende medewerkers die met de dossiers werken. “Daarnaast is het wel zo dat alle medewerkers binnen het team in bijzondere gevallen de dossiers kunnen inzien”, vult Rosan Slebioda aan. “Bijvoorbeeld bij een crisissituatie. De wijkteammedewerker geeft de reden van inzage aan en de casusregisseur ontvangt hiervan een melding. Deze waarneemfunctie is belangrijk wanneer de veiligheid van een kind in het geding komt, zodat je altijd de juiste hulp kunt bieden.”

Extra functionaliteiten

Daarnaast bevat het nieuwe zorgcoördinatiesysteem meer functionaliteiten dan JeugdlinQ. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een voorzieningenboek; een productcatalogus van zorgaanbieders die allemaal jeugdhulp aanbieden. Slebioda: “Deze functionaliteit wordt binnenkort geïmplementeerd. De nieuwe functionaliteit stelt hen in staat om sneller het gewenste product te vinden dan nu het geval is. Ook is het handig dat de producten die je selecteert gemakkelijk kunnen worden opgenomen in het ondersteuningsplan waarin staat beschreven wat er allemaal wordt ondernomen om het gezin te helpen vanuit het principe: één gezin, één plan en één casusregisseur.

Dossierinzage voor cliënten

In 2016 gaat de gemeente Rotterdam een pilot starten met de portaalfunctionaliteit. Slebioda: “Per dossier kunnen we instellen wie er mee kan kijken, ouders kunnen dan bijvoorbeeld het ondersteuningsplan inzien. Deze functie past bij de ontwikkeling om de cliënt beter in staat te stellen zelf regie te voeren over zijn of haar ondersteuningsplan. Het is een prettige bijkomstigheid dat het systeem hier al in voorziet.”