Peter Noordanus
Burgemeester Tilburg

Midden Brabant kent een gedifferentieerde economie, die mede bepaald is door haar geografische ligging. De regio fungeert als een ‘corridor’ tussen het oosten en westen. Het heeft ervoor gezorgd dat de logistieke sector er de afgelopen jaren sterk gegroeid is. “Een groei die niet door één gemeente alleen gerealiseerd kan worden”, stelt burgemeester Peter Noordanus van Tilburg. “Het is de optelsom die voor succes zorgt. Je moet elkaar vertrouwen en activiteiten op de meest geschikte plek laten plaatsvinden. We zijn een kleine regio. Ontwikkelingen moeten aan iedereen ten goede komen.”

Reshoring

Er worden inspanningen geleverd om bedrijvigheid weer terug de regio in te krijgen. Zo is er in opdracht van Capi, dat kunststof bloempotten produceert, door de Tilburgse universiteit onderzoek gedaan naar ‘reshoring’. Als gevolg daarvan is het bedrijfsmodel van het bedrijf aangepast, waardoor Capi de productie uit China terug kon halen en deze weer in Tilburg plaatsvindt. “Dat creëert direct nieuwe banen in onze stad en daarmee voor de gehele omgeving”, aldus Noordanus.

Veranderende arbeidsmarkt

Technische en sociale vooruitgang dienen het liefst hand in hand te gaan. Zo is er voor grotere veiligheid van bedrijventerreinen niet alleen nieuwe beveiligingstechniek toegepast op de terreinen, maar is er ook een app ontwikkeld die de aanwezige ondernemers informeert over allerlei ontwikkelingen rond het terrein. Noordanus: “Psychologische veiligheid is net zo belangrijk als technische veiligheid. De app stimuleert de sociale betrokkenheid. Mensen krijgen een beter beeld wie er zijn en wat ze aan elkaar hebben.”
Het laatste voorbeeld dat Noordanus geeft, richt zich op de veranderende arbeidsmarkt. Met de Reflect-denktank worden nieuwe arbeidsparticipatiemodellen onderzocht. Concreet heeft dat een arbeidspoel en de inmiddels landelijk geïntroduceerde startersbeurs opgeleverd. Noordanus: “Sociale innovatie moet vooral praktisch zijn. Van daaruit laat je het groeien.”