Bram Steijn

Hoogleraar HRM aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 

Vergrijzing

“Als je dat niet tijdig onderkent en actie onderneemt, verstart je organisatie”, waarschuwt Bram Steijn, hoogleraar HRM in de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Als de pensioenleeftijd stijgt, is er minder ruimte om nieuwe mensen aan te nemen.

En als jongeren voor jouw organisatie kiezen, komen ze terecht in een omgeving waar relatief veel ouderen werken die vaak reorganisatie op reorganisatie hebben meegemaakt. Van reorganisaties word je doorgaans niet echt vrolijker. Die sfeer kan ertoe leiden dat jongeren na korte of langere tijd besluiten weer weg te gaan. Als HR-manager heb je binnen de overheid beslist geen makkelijke taak.”

Mobiliteit versus kennis en ervaring

“Je moet zorgen voor een betere leeftijdsopbouw. Echter kun je natuurlijk niet zomaar mensen aannemen. Wat helpt, is een opleving van de economie zoals we nu zien. Dan zijn er immers meer mensen nodig. Daarna is het zaak om de organisatie intussen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Daarna is het zaak om de organisatie intussen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 

Een van die mogelijkheden is inzetten op duurzame mobiliteit. “Maar dan wel met mate”, stelt Steijn. “Je moet een balans vinden tussen het vergroten van de inzetbaarheid en het behoud van kostbare kennis. Medewerkers met een grote kennis op bepaalde dossiers zijn immers goud waard voor de overheid. Je wilt niet dat juist die mensen gaan rouleren binnen de organisatie en zo uiteindelijk in plaats van specialisten, generalisten worden.”

Automatisering en organisatie

Een andere optie om het werk aantrekkelijker te maken, is ervoor zorgen dat de automatisering en digitalisering de organisatie ondersteunen en het werk vergemakkelijken. “Dat is nu niet altijd het geval en dat is eigenlijk ook wel logisch.

ICT-ers zijn enorm vaardig op hun vakgebied maar weten doorgaans weinig van organisatieprocessen en vooral van hoe mensen daarmee omgaan. Veel medewerkers binnen de overheid zijn weer uitstekend in het oplossen van organisatorische vraagstukken, maar hebben weinig verstand van ICT. Het is dus zaak die twee werelden te verenigen, zodat ICT ten dienste staat aan de organisatie.”

Kennis en doorzettingsvermogen

Er wordt al enorm veel gedaan aan het scouten en binnenhalen van talent. “De traineeprogramma’s zitten vol met jonge academici”, weet Steijn. “Er zijn bij de overheid  veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Belangrijk is wel dat deze talenten niet alleen worden binnengehaald, maar daarna ook goed worden begeleid.

Want binnen de overheid kan het gebeuren dat een nieuwe coalitie besluit om een project waaraan jij misschien jaren hebt gewerkt, van het ene op het andere moment te staken. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ook met je kunnen accepteren dat het veel tijd kost om dingen te veranderen. Je hebt te maken met wet- en regelgeving en procedures. Keerzijde is dan weer wel dat als je een verandering hebt gerealiseerd die verandering ook voor iedereen zichtbaar is. Daar kun je dan met recht trots op zijn. Dat ambtenaren heel belangrijk werk doen, werk dat enorm veel kennis en doorzettingsvermogen vereist, dat mag weleens wat meer benadrukt worden.”