Vera Maillie
Manager Financiën en Inkoop, Landelijk Dienstcentrum

Maillie werkt al jaren bij de overheid en is geïnteresseerd in het sturen van veranderingen in de publieke omgeving. “Overheden zijn een eigen en bijzondere sector”, vertelt zij. “Allerlei maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, zoals digitalisering en social media, zorgen voor een krachtenveld tussen de samenleving en de overheid. Dat is een hectische omgeving waarin je je als strateeg staande moet weten te houden. Je moet erin weten te sturen, maar ook weten te beïnvloeden.”

Shared service center

Een voorbeeld van een verandering is dat overheden hun bedrijfsvoering concentreren door te werken met een shared service center (SSC) voor verschillende afdelingen. Maillie was zelf nauw betrokken bij het opzetten van een SSC voor de Rechtspraak. “Het is nodig om processen van de betrokken afdelingen precies te analyseren en op elkaar af te stemmen. Ook leidinggevenden moeten op één lijn komen. Maar iedere rechtbank is autonoom en kent eigen processen, en bestuurders kunnen erg verschillend denken over de strategische aanpak. Dat is van invloed op de doorontwikkeling van een SSC.”

Een SSC betekent vaak meer kennisdeling tussen afdelingen, meer efficiëntie en minder kosten. “Maar processen worden meer gestandaardiseerd, waardoor het lastiger is om maatwerk te leveren”, noemt Maillie als nadeel. “Het is altijd zoeken naar een balans tussen efficiëntie en het goed bedienen van de klant.”

Geen protocol

Overheden en bestuurders moeten meebewegen met de ontwikkelingen, maar er is geen protocol voor hoe dat moet. Iedere overheidsorganisatie heeft eigen kenmerken, vraagstukken en doelgroepen. “Het is belangrijk om ideeën te delen met anderen en om innovatief te zijn”, stelt Maillie. “Het is een uitdaging om op een goede manier en op de juiste plekken de organisatie in beweging te krijgen en efficiënter te maken, ten gunste van de burger.”