Rob van der Zwaag
Burgermeester Gemeente Veere

“Burgerparticipatie kent verschillende fases en is altijd al belangrijk geweest. In 2013 is er echter een officiële visie op burgerparticipatie opgesteld en met de andere kernen gedeeld.”

In deze gemeente was er echter al sprake van burgerparticipatie voordat het een modewoord werd: “Vrijwel elke kern heeft een dorpsvisie gemaakt.

Deze input vanuit de burgers verwerken wij zoveel mogelijk in onze beleidsnotities en regelmatig passen we het beleid erop aan.

Daarnaast faciliteren en ondersteunen we de dorpsraden.” Deze dorpsraden brengen onderwerpen in die voor hen belangrijk zijn. Het kan gaan om verkeer, natuur of maatschappelijk vastgoed.

“Alle kernen maken er veel gebruik van. Men weet dat het gemeentebestuur de visies serieus neemt en er actie op onderneemt. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk, maar wat we snel op kunnen pakken, doen we.”

Burgerinitiatieven belonen

Van der Zwaag stelt dat burgerparticipatie in de gemeente Veere alleen maar voordelen heeft. “Het vergroot de betrokkenheid enorm en daarmee ook het draagvlak voor beslissingen, omdat de burger daar zelf over mee heeft kunnen praten.”

 “We verwerken de input van burgers in onze beleidsnotities”

Naast de participatie kent Veere ook een leefbaarheidsfonds van 800.000,- euro. “Hiermee financieren we burgerinitiatieven waarbij we minimale regels hanteren. Eén van de regels is dat de burgers zelf de exploitatie en het onderhoud moeten doen.

Het leidt tot prachtige initiatieven waarbij de burgers zelf op zoek gaan naar andere financiële bronnen zoals sponsoring of cofinanciering.”

Betrokkenheid en draagvlak

De goede raad die van der Zwaag heeft voor gemeentes die zich zorgen maken over burgerparticipatie: “Maak zoveel mogelijk gebruik van de kennis en betrokkenheid van de burgers, het heeft echt alleen maar voordelen. Wees niet bang voor ‘rare’ voorstellen zoals een pretpark, koudwatervrees is echt niet nodig.”