Robert Woltersom
Senior Informatie Adviseur bij Gemeente Zwolle

Dit systeem, het Topicus Overheid Platform (TOP), moet zorgen voor minder administratieve handelingen. De uitvoering van de zorgtaken in het sociaal domein heeft de gemeente Zwolle belegd bij het sociaal wijkteam. Hierin werken medewerkers van gemeente en de ketenpartners JBOV, MEE IJsseloevers, Travers en De Kern samen. Zo ontstaat een meer integrale aanpak en uiteindelijk één plan voor de inwoner.

Tijd besparen

“Iedere medewerker van het wijkteam kan altijd en onafhankelijk van plaats informatie invoeren en inzien. Hiermee hebben we dus een regiesysteem in handen, dat inzicht verschaft in de ondersteuning of zorg die iemand ontvangt en de afspraken die hierover zijn gemaakt”, vertelt Robert Woltersom, senior informatie-adviseur bij de gemeente Zwolle. “De essentie is dat er ruimte is voor de professionaliteit en creativiteit van de medewerker om tot oplossingen te komen voor de inwoner. TOP faciliteert de vastlegging van dit proces. ”

Ook treedt er tijdsbesparing op in de processen dankzij berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en het wijkteam. “Via TOP krijgen zorgaanbieders een bericht over de benodigde zorg en ontvangt het wijkteam een notificatie als de zorg is geleverd. Indien de gegevens van beide berichten overeenkomen, leidt dit vanzelf tot een betalingsopdracht. Dit bespaart tijd omdat dit niet meer handmatig plaatsvindt”, vervolgt Woltersom.

Zelf regie

De wijkteammedewerkers in Zwolle maken in het systeem samen met inwoners het ondersteuningsplan. Dit plan beschrijft de afspraken over de zorgvraag van de inwoner. Woltersom hoopt dat de inwoner in 2017 ook toegang krijgt tot het eigen dossier. “Dan kan hij of zij precies zien wat er over hem of haar is vastgelegd, dit eventueel aanvullen en zelf acties uitzetten. Dat bevordert de burgerparticipatie en laat de inwoner meedenken over wat hij zelf kan doen.”

Vervangen beschikking?

Momenteel onderzoekt het sociaal wijkteam of het ondersteuningsplan de traditionele beschikking kan vervangen. Op dit moment is het zo dat inwoners een formele brief –de beschikking- ontvangen met daarin de zorg of ondersteuning waar ze recht op hebben. Maar, in het ondersteuningsplan staan die afspraken ook. “Het is de bedoeling om het ondersteuningsplan –voorzien van een juridische onderbouwing- ook de functie van beschikking te geven, met als resultaat minder administratieve handelingen.”

Zo ver is het echter nog niet. “TOP is in korte tijd ontwikkeld en geïmplementeerd. Nu is het zaak dat ontwikkelingen niet vertragen. Innovatie en ontwikkelsnelheid zijn daarbij essentieel. Daarnaast moet er een goede balans zijn tussen standaardisering en ambacht. Je kunt niet alles standaardiseren. Zorg en ondersteuning blijven maatwerk.”