Zo wordt er voedsel en energie geproduceerd, is er waterzuivering en krijgt afval een nieuwe bestemming. Kringlopen worden zoveel als mogelijk zichtbaar en inzichtelijk gemaakt.

Het woord project doet het geheel eigenlijk te kort, want Floriade 2022 wordt een blijvend groene stadswijk in het centrum van de stad. Het is een schakel tussen het grootste productiegebied (provincie Flevoland) en het meest stedelijke afzetgebied van Nederland (Metropoolregio Amsterdam).

Om het project tot een succes te maken, wordt wereldwijde kennis en kunde gebundeld in best practices. Aan de ene kant een permanent gesprek met een ieder die bij wil dragen – denk aan de tuinbouwsector, de makers van de stad en bewoners, met speciale aandacht voor de jeugd. Aan de andere kant praktische projecten die voor de zelfvoorziening zullen zorgen.