De digitale overheid

Als eerste Digicommissaris van Nederland heb ik van het kabinet de opdracht gekregen om de ontwikkeling van de digitale overheid aan te jagen. Ik wil ervoor zorgen dat burgers en bedrijven 24 uur per dag en zeven dagen per week gemakkelijk, snel en veilig al hun zaken met de overheid kunnen regelen. Vanzelfsprekend wordt ondersteuning verzorgd voor wie digitaal nog niet zo vaardig is, en wij bieden een vangnet voor wie niet kan of gebruik wil maken van deze mogelijkheid. Iedereen moet immers ongehinderd kunnen deelnemen aan de samenleving en makkelijk zaken kunnen doen met de Nederlandse overheid.

Nieuwe technologie biedt de overheid mogelijkheden om slimmer te organiseren en effectiever te handelen. Een zichtbaar voorbeeld daarvan zijn apps. Maar ook achter de schermen gebeurt veel. Misschien heb je al gemerkt dat overheidsinstanties gegevens zo opslaan dat ook andere diensten daarvan gebruik kunnen maken zodat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

De toekomst

Eind 2017 kan iedereen zijn of haar zaken met de overheid digitaal afhandelen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties zoals het UWV en marktpartijen werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van de digitale overheid. Een basisvoorwaarde is dat iedereen die daarvan gebruikmaakt erop kan rekenen dat de dienstverlening niet alleen gebruiksvriendelijk maar ook veilig is, en dat overheidsdiensten op elkaar aansluiten.

Om dat mogelijk te maken worden er speciale voorzieningen ontwikkeld die alle overheden, en soms ook private partijen, toepassen in hun dienstverlening. Daarbij kun je denken aan de opvolger van DigiD; een digitaal paspoort waarmee mensen zich snel en veilig online kunnen identificeren. Een ander voorbeeld is de realisatie van gemeenschappelijke digitale basisadministraties waarin alle belangrijke gegevens zijn verzameld. Die basisadministraties bieden bij hulpverlening nu al grote voordelen. Doordat ambulances gebruikmaken van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen zijn bijvoorbeeld ook de meest recente nieuwbouwlocaties snel te vinden.

Smart Cities

Smart Cities draaien op informatie, innovatie en vooral ook samenwerking. Overheid, burgers, instellingen en bedrijven maken afspraken om slim gebruik te maken van elkaars informatiebronnen. Doordat bijvoorbeeld steeds meer auto’s, lantaarnpalen, energiemeters, kleding en andere objecten en zelfs mensen worden voorzien van sensoren, kunnen overheid en bedrijfsleven hun plannen of dienstverlening afstemmen op de actuele situatie in de stad.

De mogelijkheden om onze leefomgeving en zelfs onze democratie met inzet van slimme technologie te vernieuwen en te blijven ontwikkelen zijn enorm. Deels of geheel zelfrijdende auto’s kunnen bijdragen aan de oplossing van file- en parkeerproblemen. Zo zijn er tal van initiatieven die de duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid verbeteren.

Samenwerken

De overheid wil burgers en bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren bij de totstandkoming van nieuwe initiatieven. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om samen veranderingen tot stand te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat wij, door onze informatiebronnen optimaal te delen en samen te werken, oplossingen kunnen vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Die samenwerking biedt ons de kans optimaal te profiteren van de kansen die Smart Cities ons bieden.

Meer weten over recente ontwikkelingen? Volg mijn blog op digicommissaris.nl/blog.