Irene Bruines
Smart City Manager Ziut

De manier waarop we onze steden en dorpen inrichten is compleet aan het veranderen. In het pre-Smart City tijdperk waren we gewend dat gemeenten hun taken op onderdelen uitbesteedden aan gespecialiseerde marktpartijen.Gemeenten wisten wat er nodig was om de stad veilig en leefbaar te houden en beschikten over de benodigde expertise.

En de burgers? Die werden bij dit proces niet geraadpleegd. Juist dit model staat in de stad van de toekomst volledig op zijn kop. Burgers worden steeds mondiger en stellen hogere eisen aan de inrichting van hun leefomgeving, waardoor zij een belangrijke speler worden in de totstandkoming van een Smart City.We raken gewend aan handige apps die ons leven makkelijker maken en verwachten dit ook in de buitenruimte.

Een mooie kans voor innovatieve bedrijven en start-ups die slimme toepassingen bedenken met nieuwe technologieën. Hierdoor beschikken zij over specifieke technische know how. Zo verandert hun rol van een uitvoerende partij in een kennispartner.

De gemeente heeft een cruciale, bemiddelende rol in dit speelveld. Het is aan de gemeente om  precies uit te vinden wat de inwoners willen, om er vervolgens in het hele scala van nieuwe toepassingen en mogelijkheden de juiste oplossing bij te zoeken.

Beide taken zijn zeker niet makkelijk. Maar de stad die de mensen centraal stelt en niet techniek, heeft de meest leefbare stad en de sterkste lokale economie. En dat is pas echt smart.