Erik te Brake
Manager Ondernemerschap, Veiligheid en Digitalisering van VNO-NCW en MKB-Nederland

Geef innovaties de ruimte

‘We hebben elkaar nodig en om te overleven moeten steden meer investeren in nieuwe technologieën. Vooral in grotere gemeenten, zijn er goede initiatieven.

Denk aan slimme oplossingen voor mobiliteit en verkeer, energievoorziening en beheersing van criminaliteit. Desalniettemin kan er veel meer en blijven kleinere gemeenten achter. Met een publiek-private aanpak kunnen ze die achterstand inlopen.’

Te Brake’s hoop is verder gevestigd op het nieuwe kabinet. ‘Wij pleiten voor meer regie van het Rijk bij het benutten van digitale mogelijkheden. Het kabinet kan bijvoorbeeld de samenwerking tussen steden bevorderen, daar wordt heel Nederland beter van.’ Omringende landen lopen hierin voorop.

Als voorbeeld noemt Te Brake de informatievoorziening over het openbaar vervoer voor buitenlandse bezoekers. ‘In Londen en Parijs kun je snel de optimale verbinding vinden om van A naar B te gaan. Bij ons is informatie versnipperd en moeilijk toegankelijk.’

Ondernemers moeten daarbij klantgericht denken, stelt Te Brake. ‘Grote bedrijven als KPN en Siemens hebben daarvoor al mooie proposities, maar die moeten wel in gezamenlijkheid met gemeenten verder gebracht worden.’ Ook kleine ondernemers, waaronder veel start ups, bedenken innovatieve apps om consumenten te bedienen, maar komen vaak niet goed binnen bij gemeenten.

''Om te overleven moeten steden meer investeren in nieuwe technologieën''

Smart cities creëren niet alleen kansen, maar ook uitdagingen. Denk aan de sterke groei van de deeleconomie, die gepaard gaat met overlast voor omwonenden. Te Brake wijst op mondiale platforms als Airbnb en AirDnD, die moeilijk te beheersen zijn. Hier ligt zeker een taak voor de overheid.

Hoed je voor een regelreflex: ‘Snijd innovaties niet de pas af, maar geef ze de ruimten, meent Te Brake. Dat betekent wel dat er eerlijke concurrentie moet zijn met bestaande hotels en restaurants, en dus wetgeving voor iedereen hetzelfde moet zijn.' Dat betekent wel dat er eerlijke concurrentie moet zijn met bestaande hotels en restaurants, en dus wetgeving voor iedereen hetzelfde moet zijn.'

Wees ook niet te huiverig voor het gebruik van big data, besluit Te Brake. ‘Met de huidige Europese verordening voor gegevensbescherming en de Autoriteit Persoonsgegevens is de privacy van burgers voldoende gewaarborgd.