Meerdere Nederlandse gemeenten werken aan digitaliseringstrajecten. Hierdoor groeit de aanwezige kennis, die vervolgens gedeeld kan worden. Dat klinkt vrij logisch, maar zaken zijn niet altijd één op één te kopiëren, weet Stuurman. Hij ziet behoefte aan nauwere samenwerking tussen gemeenten. Zo moet er gewaakt worden voor wildgroei. Er is dringende behoefte aan een uniforme werkwijze. Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden, is het nodig om e-standaarden af te spreken voor gegevensuitwisseling. “Daarvoor moeten software-aanbieders en gemeenten samen om tafel”, aldus Stuurman. Hierbij moet volgens hem vooral gezocht worden naar de juiste balans. “Je wilt geen te specifieke standaarden die ruimte wegnemen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen”.

Technologisch gezien is er volgens Stuurman al veel haalbaar, maar vooral het menselijke aspect heeft aandacht nodig. “Door mensen aan elkaar te koppelen, kun je kennis overdragen. Je wilt ze verleiden om met nieuwe toepassingen bezig te gaan. Daarvoor dien je ontwikkelingen zichtbaar te maken.” De aandacht dient niet alleen gericht te zijn op IT-toepassingen, vervolgt hij. Het is bijvoorbeeld belangrijk om ook klanttevredenheid te meten. De toepassingen daarvoor hoeven niet door iedere gemeente opnieuw ontwikkeld te worden. Ook hier kunnen best practices oplossing bieden. Maar om succesvol te zijn, zijn snellere leercurves nodig, besluit Stuurman. “Daarvoor is het niet alleen nodig om succes te delen, maar ook om elkaar erop aan te spreken als het ergens knelt”.