2040 klinkt nog ver weg, maar niet voor de twee Veenendaalse wethouders Nermina Kundić en Marco Verloop, zij hebben namelijk ambitieuze plannen voor hun gemeente met hun strategische visie ‘2040’, waarbij de gemeente zich inzet om samen met de Veense samenleving een toekomst ideologie uit te werken.

Zeker als het aankomt op duurzaamheid en ICT ontwikkeling, twee prominente thema’s binnen de toekomstvisie voor Veenendaal. Hiermee kijken ze dan ook verder dan een collegeperiode, de periode van vier jaar waarvoor ze aangesteld zijn als gemeentebestuurder.

Op de vraag of ze de strategie voor de toekomst kort kan samenvatten antwoordt Kundić lachend: “We zijn er nog niet mee klaar hoor, het is echt een proces. Met de strategische visie zijn we nu ongeveer een half jaar bezig, met name met het verzamelen van de behoeftes van de inwoners: wat willen zij? Wat vinden zij belangrijk in hun stad? Ook vragen we ons af of we intern of extern georiënteerd moeten zijn en focussen we ons op Veenendaal als woon- of werkgemeente?”

Door middel van enquêtes, georganiseerde bijeenkomsten, en vooral door de straat op te gaan en met de Veenendaalers te praten, worden de behoeftes van de inwoners verzameld. Verloop doet twee tot vier bedrijfsbezoeken per week: “Wij vinden het belangrijk om de mensen zelf te ontmoeten en met ons beleid zo dicht mogelijk bij de mensen te staan.

Als overheid kom je namelijk niet verder door alles zelf te bedenken. De buitenwereld is slim en heeft veel kennis. Wel zijn we assertief en leggen onze thema’s op tafel, zo vinden we draagvlak. We zijn ambitieus in onze plannen, want dat spreekt mensen aan.”

Ondernemende stad

Waar het Utrechtse Veenendaal vroeger vooral bekend stond om de levendige sigaren- en wolindustrie, verwerft de stad vandaag de dag bekendheid als grote regionale winkelstad. Volgens wethouder Verloop is het nog steeds een zeer ondernemende stad: “Er gebeurt veel. We hebben een ondernemende bevolking, die graag de handen uit de mouwen steekt.’

''Verloop: Het is mooi om te zien hoe zo’n groot deel van onze inwoners zich inzet om voor een ander te zorgen''

Veel zzp’ers wonen en werken hier, maar ook veel bedrijven zijn hier gevestigd. We zijn een typische MKB-gemeente.” Daarnaast is Veenendaal een zeer diverse gemeente vult Kundić aan: “Jong, oud en verschillende culturen leven in Veenendaal in vrede naast elkaar. In grote steden kan dat soms nog een grote uitdaging zijn, maar hier lukt het heel goed.”

De inwoners van Veenendaal zijn niet alleen actief als het aankomt op ondernemen, maar ook binnen het sociaal domein. Er zijn veel sociale gemeenschappen actief: verenigingen, kerken, moskeeën en veel vrijwilligers en mantelzorgers. Verloop: “Die ondersteunen we als gemeente ook zo goed mogelijk, zodat zij goed het grote publiek weer kunnen ondersteunen.

Ik zie altijd veel motivatie om voor elkaar te zorgen en ergens de schouders onder te zetten. Het is mooi om te zien hoe zo’n groot deel van onze inwoners zich inzet om voor een ander te zorgen. Er heerst hier een grote saamhorigheid.”

Stimuleren van ICT

Een van de pijlers van de Veenendaalse toekomststrategie is ICT. Want toen de gemeente zich afvroeg wat nou echt belangrijk is voor Veenendaal op economisch vlak werd al snel duidelijk dat ze niet zonder ICT konden, simpelweg omdat veel inwoners werkzaam zijn in de ICT. Niet alleen als zzp’er, maar ook diverse software bedrijven hebben Veenendaal gekozen als thuisbasis.

Om die ICT nog meer te stimuleren pakt de gemeente dat gezamenlijk aan vanuit drie samenwerkende partijen: vanuit de gemeente zelf, via het bedrijfsleven en via het onderwijs. Verloop: “ICT is de toekomst. Het is al een zeer levendige community binnen Veenendaal.

We hebben het programma ‘ICT Campus’ opgezet, waarbij de drie partijen elkaar makkelijk kunnen vinden en samen nog meer kunnen bereiken. Want mensen met een goede ICT opleiding kunnen een goede baan vinden, en tegelijkertijd creëren we op deze manier een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Het is een wisselwerking.

Ook binnen dit ICT thema proberen we echt de samenwerking op te zoeken. We gaan niet iets bedenken en uitvoeren omdat we denken dat de samenleving daar op zit te wachten. We praten met de mensen.”

Deze zomer start de tweede fase van de ICT Campus. Om elkaar beter te kunnen vinden, is in Veenendaal het verzamelgebouw Vonk360 als centrale ontmoetingsplek gekozen. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, nieuwe ICT bedrijven zich kunnen vestigen en waar zzp’ers kunnen werken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een andere belangrijke pijler waar Veenendaal heel ambitieus in is. Want waar de Rijksoverheid zich 2050 ten doel heeft gesteld om energieneutraal te zijn, wil Veenendaal dat al bereiken in 2035. Kundić:

“Toen ik hier een aantal jaar geleden over begon werd ik voor gek verklaard, maar nu niet meer. Sterker nog, ik merk dat inwoners die ambitie juist waarderen, er enthousiast van worden en zelf al een hart hebben voor een duurzame stad.” Het programmaplan voor het behalen van die doelstelling focust zich hierbij op wonen, werken en mobiliteit.

''Kundić: ik ben ervan overtuigd dat de energie voor het oprapen ligt in de stad, de vraag is alleen hoe ze het zo kunnen twisten dat het bruikbaar is''

Vooral het bedrijfsleven reageerde enthousiast op deze ambitie. Een leuk voorbeeld van het enthousiasme is het project waarbij bedrijven met een dakoppervlakte zich konden opgeven voor duurzame energie door zonnepanelen op het dak te laten plaatsen. Bedrijven hebben zich daarvoor massaal aangemeld en onlangs hebben ze subsidie gekregen voor 23.000 zonnepanelen op bedrijvendaken.

Kundić: “Dat is echt een project waar ik zó trots op ben! We willen er alles aan doen om die transitie te halen. We zien dat bedrijven heel enthousiast zijn en graag meedenken over aansluiting bij dit thema.”

Ook binnen het woongedeelte zijn er al successen geboekt. Kundić is ervan overtuigd dat de energie voor het oprapen ligt in de stad, de vraag is alleen hoe ze het zo kunnen twisten dat het bruikbaar is. Daar is dan ook weer dat stukje overlap met dat andere thema, de ICT. Want voor duurzaamheid is veel technische kennis nodig, en die wordt aangedreven door ICT.