Mijn Gemeente
Vijfsterren Logistiek: logistieke krachten verenigd
Waar vind je de ideale business location?
Buitenkant van de ICT Campus

Samenwerking voor gezonde en innovatieve regio's

Verregaande samenwerkingen op ICT gebied zorgen voor een gezonde regio waar innovaties kansrijk zijn, bedrijven kunnen groeien en waar studenten graag blijven na hun afstuderen.
Natuur in de stad maakt mensen gezonder

Natuur in de stad maakt mensen gezonder

De meeste mensen in Nederland wonen in een verstedelijkte omgeving. Dicht op elkaar, voorzieningen naast de deur, gezellige drukte, kortom reuring. Veel mensen vinden dat fijn, maar of die versteende omgeving zo goed voor ze is, is de vraag.
 Bereikbare en innovatieve hotspot

‘Bereikbare en innovatieve hotspot’

In Schiedam liggen parels van kansen voor ondernemers. Om die optimaal te benutten is de gemeente samen met ondernemers actief met de revitalisering van enkele bedrijventerreinen, met name in de zogeheten A20-zone.
Digitale verbindingen van een stad.

Digitale disruptie in de industrie

Om beter in te kunnen spelen op de veranderende markt ondergaat industrieel dienstverlener ERIKS momenteel een digitale transformatie. Het doel is tweeledig: een beter aanbod en service richting klanten en uniforme interne processen. Op z’n zachtst gezegd een omvangrijk project, waarbij tientallen entiteiten op een centraal systeem worden aangesloten. We spraken International IT Manager Evert Romviel over de aanpak.
'Als overheid meebewegen met veranderingen'

'Als overheid meebewegen met veranderingen'

De samenleving verandert snel. Vera Maillie, manager financiën en inkoop bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak in Utrecht, vertelt dat overheden en leidinggevenden daarin moeten meebewegen.
Den Haag.

4 Experts geven hun visie

Wat maakt een overheid ‘slim’? Hoe werkt smart government in de praktijk? Welke risico’s en kansen kunnen de vernieuwingen brengen voor onze publieke sector? Vier experts met verschillende achtergronden geven hun visie.
'Een minister voor smart cities?'

'Een minister voor smart cities?'

Veel steden zijn bezig met het concept smart city. Dat moet goed op elkaar worden afgestemd, vindt Hans Nouwens van Smart Data City.
Beter samenwerken met gezinnen jeugdzorg en sociale wijkteams

Beter samenwerken met gezinnen, jeugdzorg en sociale wijkteams

Gemeenten staan voor de uitdaging om op integrale wijze invulling te geven aan het gehele sociaal domein van zorg, welzijn, werk & inkomen. Tegelijkertijd zijn een omvangrijke besparing en een grotere rol voor de burger gewenst. Dit geeft aanleiding tot het inpassen van nieuwe taken en processen en herontwerp van het bestaande. Maar hoe?
Cleantech als bindende factor

Cleantech als bindende factor

In de regio Stedendriehoek (bestaande uit zeven gemeenten, waaronder Apeldoorn, Deventer en Zutphen) wordt gewerkt aan een schone toekomst waarin economie en ecologie in balans zijn. Daarmee koerst de regio af op een duurzame economie en samenleving.
Novio Tech Campus biedt grote kansen

Novio Tech Campus biedt grote kansen

De Novio Tech Campus in Nijmegen richt zich op life sciences en high tech. “Binnen de campus coachen we en begeleiden we bedrijven. In Nijmegen beschikken we over bijzondere kwaliteiten op het vlak van life sciences en high tech.”